Sınıf II kavitelerdeki üç farklı adeziv sistemin mikrosızıntılarının sem ile in vitro olarak incelenmesi

Bayram İnce, Mehmet Dalli, Emrullah Bahşi, Cafer Sahbaz, Hakan Çolak, Ertugrul Ercan
2.291 458

Abstract


Purpose: The aim of this study was to investigate microleakage of three different self etching adhesive systems in class II cavities comparatively.

Material and Method: In this study 45 caries free human maxillary premolar teeth were used. Standard class II cavities were prepared on mesial surfaces of all. Teeth were randomly assigned to 3 groups of each 15. Group 1: Prime&Bond NT (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) + Quixfill (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany), Group 2: Xeno V (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) + Quixfill, Group 3: G Bond (20) + gradia direct (GC-Fuji Japan). All restorations were applied incrementally according to manufacturers’ recommendations and were polymerized with LED (Elipar Freelight II, 3M-ESPE, Germany). All samples were immersed in distile water for 24hr at 37°C and then were thermocycled at 5° and 55°C for 10000 cycles of 30 seconds each, stained (24 hr) in 0.5% methylene blue, and sectioned mesio-distally following stain development. Microleakage of occlusal and gingival walls were scored from 0 to 4 under stereomicroscope.

Results: In terms of occlusal assessment; statistically there was significance in intergroups (p<0.05). Less microleakage scores were determined in Group 1(Prime&Bond NT). In comparison of Group 2 (Xeno V) and Group 3 (G Bond) there was no significance among occlusal and gingival scores. And statistically no significance was found in gingival scores(p>0.05).

Conclusions: In comparison of applied adhesives; in decreasing gingival and occlusal microleakage, total etch adhesive system (Prime&Bond NT) was found more succesful than the other two self etching adhesive systems (Xeno V, G Bond).

 

ÖZET

Amaç: Bu çalı            manın amacı üç farklı adeziv sistemin (Prime&Bond NT, Xeno V, G Bond) Sınıf II kavitelerdeki mikro sızıntılarının karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada çürüksüz 45 adet insan üst çene küçük azı dişi kullanıldı. Dişlerin mezial yüzeylerinde birer adet standart Sınıf II kavite açıldı. Sonra dişler her grupta 15 diş olacak şekilde rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1: Prime&Bond NT (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) ve Quixfill (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany), Grup 2: Xeno V (Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) ve Quixfill ile restore edildi, Grup 3: G Bond ve Gradia Direct (GC-Fuji, Tokyo, Japan) uygulandı. Tüm restorasyonlar üretici firmaların önerileri doğrultusunda tabakalama yöntemi ile yerleştirildi ve LED (Elipar Freelight II,3M-ESPE, Germany) ışık kaynağı kullanılarak polimerize edildi. Örnekler etüvde 370C de 24 saat distile su içerisinde bekletildi. 30 saniye kalacak şekilde 5 ve 55°C termal siklus işlemi 10000 kez uygulandı. Bütün dişler 24 saat % 0.5’lik metilen mavisi içerisinde bekletildi. Dişler mesio-distal yönde kesildi, stereo mikroskop altında oklüzal ve gingival duvarlar 0 ile 4 arasındaki skorlar ile değerlendirildi. Elde edilen veriler Kruskal Wallis ve Mann Whitney testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Oklüzal mikro sızıntının değerlendirilmesinde gruplar arasında istatistiksel anlamlılık bulundu (P<0.05). Grup 1 (Prime&Bond NT) de daha düşük mikro sızıntı skorları tespit edildi. Grup 2 (Xeno V) ve Grup 3 (G Bond) birbirleriyle kıyaslandığında oklüzal ve gingival değerler arasında farklılık bulunmadı (p>0.05). Gingival de ise üç grup arasında istatistiksel anlamlılık bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Uygulanan adezivlerin karşılaştırılmasında; oklüzal ve gingival de total etch (Prime&Bond NT) adeziv sistem mikro sızıntıyı azaltmada diğer iki self etching (Xeno V, G Bond) adeziv sistemden daha başarılı bulunmuştur.


Keywords


Class II cavity; microleakage; thermocycling; self etching adhesive

Full Text:

Untitled
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı