Lateral agenezisi olan bir hastanın multidisipliner bir yaklaşımla rehabilitasyonu

Ayça Deniz İzgi, Reyyan Garan Dildeş, Berfin Kahraman, Nihal Hamamcı, Ediz Kale
2.406 578

Abstract


Lateral incisor agenesis is an important cause for the esthetic smile disharmony due to strategic location. These clinical cases besides multidisciplinary are always treated under the strong influence of either the orthodontic or the prosthodontic discipline. The first approach consists of orthodontic mesial replacement of the missing lateral with the existing canine and giving it an incisor shape, whereas the last approach constitutes a conventional fixed-partial-denture treatment or implant supported prostheses for the missing incisors. This clinical report represents the multidisciplinary rehabilitation of a 21-year-old male with bilateral congenitally missing upper lateral incisors. After orthodontic therapy and providing the necessary space for the laterals, bilateral implant placement and prosthetic treatment was carried out. Incorporation of zirconium reinforced abutments and all ceramic crowns to the therapy had provided attractive and confident smile for the patient.

Keywords: Lateral incisor agenesis, orthodontic therapy, single tooth implant therapy, esthetics.

 

ÖZET

Lateral diş agenezisi gülümsemedeki stratejik pozisyondan dolayı büyük bir estetik sorun yaratmaktadır. Bu olgularda estetik rehabilitasyon, multidisipliner olmakla birlikte, genelde ya ortodontik ya da protetik tedavi yaklaşımlarının etkisi altında yapılmaktadır. Birinci yaklaşım kanin dişin lateral diş boşluğuna ortodontik tedaviyle getirilip lateral diş formunda restore edilmesinden ibarettir. İkincisi ise lateral diş boşluğunun ortodontik tedaviyle sağlanmasından sonra tek diş implant restorasyonu veya geleneksel köprü protezi ile restore edilmesi şeklindedir. Bu olgu raporunda, çift taraflı üst lateral diş agenezisi olan 21 yaşındaki erkek hastanın multidisipliner yaklaşımla tedavisi anlatılmaktadır. Ortodontik tedavi ile lateral dişler için oluşturulan boşluklara tek diş implant destekli protez uygulamaları yapıldı. Daha estetik sonuç elde etmek amacıyla zirkonyum destekli abutmentler ve tam seramik kronlar kullanıldı. Tedavinin sonunda hastaya rahat ve güzel bir gülümseme kazandırıldı.

Keywords


Lateral Diş Agenezisi, Ortodontik Tedavi, Tek Diş Implant Tedavisi, Estetik

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7126/cdj.2012.980

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı