Mandibulanin distal migre dişleri

Mehmet Demirkol, Bilal Ege, Saim Yanık, Aydın Keskinrüzgar, Ali Murat Aktan, Muhammed İsa Kara
2.482 524

Abstract


Objectives: It was aimed to determine the distally migrated teeth from patients living Southeast Anatolian Region and discuss their treatment choices

Materials and Methods: The present study was performed by retrospectively investigating panoramic radiographies of the 10234 patients referred to Gaziantep University, Department of Oral And Maxillofacial Radiology between 2008 and 2010 years. Radiographically impacted teeth and distally migrated teeth from the original side were recorded. The wisdom teeth were not included in this study.

Results: The frequency of the distally migrated teeth was found as 0.019 percent. Two cases were recorded as distally migration, one of them was left mandibular canine and the other was right mandibular first premolar tooth.

Conclusions: Distal migration events are rarely seen dental anomalies than mesial migrations and transmigrations.

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölge’sindeki bireylerdeki mevcut distale doğru hareket eden gömülü diş varlığını tespit etmek ve bunların tedavi planlarını tartışmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2008 ile 2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğine çeşitli nedenlerden dolayı başvuran 10234 hastanın panoramik radyografilerinin geriye dönük olarak taranması ile gerçekleştirilmiştir. Radyografik olarak gömülü kalmış ve orijinal sürme yerinden distale doğru migrasyonu gerçekleşmiş dişler kaydedildi. 20 yaş dişleri bu çalışmada değerlendirilmemiştir.

Bulgular: Distal migrasyonun görülme sıklığı % 0.019 olarak tespit edildi. Distale migrasyon olduğu saptanan iki olgunun birisi sol mandibular kanin diş iken diğeri ise sağ mandibular birinci premolar diştir.

Sonuçlar: Distal migrasyon olguları mesial migrasyon veya transmigrasyon olgularına göre daha nadir görülen diş anomalisidir.

Anahtar Kelime: Distal migrasyon, panoramik radyografi, retrospektif çalışma.


Keywords


Distal migration, panoramic radiography, retrospective study

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7126/cdj.2012.916

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı