Ortodonti ve periodontoloji işbirliği. Modern biyolojik ortodontide periodontal konular

Sukru Enhos, Tancan Uysal
4.699 1.596

Abstract


    ÖZET

    Ortodontistlerin ve periodontologların yaptıkları klinik tedavilerde periodontoloji ile ortodonti arasındaki ilişkinin biyolojik temellerinin farkında olması gerekmektedir. İki uzmanlık dalı arasındaki uyum, tedavi sonuçlarının olumlu olmasını sağlamaktadır. Bölümler arasında gerçekleştirilen işbirliği ile ortodontik tedavi periodontal sağlığı geliştirdiği gibi periodontal tedavi de ortodontik tedavi sonuçlarını daha da başarılı hale getirebilmektedir. Teknoloji, uzmanlık dalları arasında etkileşimi sağlarken, tedavinin temelini biyoloji oluşturmaktadır. Yeni yüzyılın ortodontisti; bilgili, deneyimli ve sorumluluk sahibi periodontolog ile beraber çalışmalıdır. Ortodontik tedavi görecek hastalar, periodontal riskler, dişeti büyümeleri ve olası alveolar kemik kaybından haberdar edilmelidir. Bu derlemede, aselüler dermal matriks, mine matriks proteinleri, periodontal plastik cerrahi ve yeni bir ortognatik cerrahi alternatifi olan “periodontal olarak hızlandırılmış osteojenik ortodonti” gibi güncel tedaviler ile geleneksel tedaviler tartışılacaktır. Ayrıca aşağıdaki sorulara cevaplar bulunmaya çalışılacaktır; “Ortodontik tedavi periodontal hastalığa sebep olur mu?”, “Periodontal olarak enfekte olan hastalar ortodontik diş hareketleri ile tedavi edilebilir mi?”, “Hastalara ne zaman ve hangi cerrahi yaklaşımlar yapılmaktadır?”, “Hangi tedavi seçenekleri en iyi sonuçları verir ve periodontal dokulara daha az zarar verir?”, “Ne sıklıkla ortodonti hastaları periodontolog tarafından takip edilmelidir?”. Ayrıca periodontal açıdan ortodontik tedavinin endikasyonları, kontrendikasyonları, sınırlamaları, avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler: Ortodonti, Periodontoloji, işbirliği

    ABSTRACT

    Orthodontists and periodontists must be aware of the biologic basis of periodontal orthodontic relationships during clinical theraphies. Synergism between two specialists should approve the results for favourable treatment outcomes. With collaboration, orthodontic therapy can enhance periodontal health and periodontal therapy can enhance the orthodontic outcomes. While technology provides us the interaction between specialties, biology establishes the basis of treatment. Orthodontist of the new century would consult experienced, responsible and enlightened periodontist. Patients undergoing orthodontic treatment must be informed about possible periodontal risks, gingival overgrowth and alveolar bone loss. In the present article conventional and current theraphies including acellular dermal matrix, enamel matrix proteins and periodontal plastic surgeries and a new orthognatic surgery alternative “periodontally accelerated osteogenic orthodontics” will be discussed. Also we will try to give answers to following questions: “Does orthodontic treatment contribute to periodontal disease?”, “Could periodontally infected patiensts be treated with orthodontic tooth movements?”, “Which and when a surgical approach should be made to patients?”, “Which treatment options give best outcomes and less harm to periodontal tissues?”, “How frequent will orthodontic patients be followed by a periodontist?”. Also, advantages and disadvantages, limitations, indications and contraindications of orthodontic treatment from periodontal perspective will be discussed.

    Key Words: Orthodontics, Periodontology, collaboration


Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı