Sürnümerer premolar (parapremolar) dişler: olgu sunumu

Bülent Çatalbaş, Arif Çelebi, Erhan Gelgör
3.732 785

Abstract


ÖZET

Sürnümerer dişler normal diş sayısından fazla olan dişler olarak tanımlanmaktadır. Hem süt hem de daimi dentisyonda sürnümerer dişlere rastlanabilir. Etiyolojileri tam olarak bilinmemek-tedir. Genelde gömülüdürler ve radyografilerde tesadüfen görülürler. Tek taraflı, çift taraflı, tek veya çok sayıda bir çenede veya her iki çenede de bulunabilirler. Bu olgu sunumunda alt çenede dört adet sürnümerer premolar dişlere sahip bir vakada tanı ve tedavi yaklaşımları sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Sürnümerer diş, sürnümerer premolar, suplemental, panoramik radyografi, parapremolar

 

ABSTRACT

Supernumerary teeth are described as the teeth formed in excess of the normal dental formula. They have been reported in both the primary and the permanent dentition. Their etiology is still not clearly understood. They usually do not erupt and are seen incidentally on radiographies. Supernumerary teeth may occur singly, multiply, unilaterally or bilaterally and in one or both jaws. In this case report, diagnosis and treatment approaches of a patient with four supernumerary premolar teeth in mandibula are presented.

Key words: Supernumerary tooth, Supernumerary premolar, supplemental, panoramic radiograph, parapremolar


Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı