Çocukların tükettiği yiyecek ve içeceklerin süt ve daimi diş rengine etkisi

Mustafa E Sari, Alp E Koyutürk, Soner Çankaya
2.728 758

Abstract


      Objectives: The purpose of this study was to investigate color effect of frequently used food and beverage consumption of children on primary and permanent tooth of enamel.

      Methods: In this study; cola, ayran, orange juice, strawberries yogurt were used as acidic food and beverage tooth enamel were used. Each 5 mm diameter and 2 mm thickness of material, the total 300 samples have been prepared The 600 samples have been prepared in 5 mm diameter and 2 mm thickness of material. After measuring the initial pH of the drinks used in the study, the samples were waited in those solutions for 10 seconds. Later it were washed for 10 seconds with distilled water and this process were repeated forty times for each time (one day, one week,  one month, three months, 6 months). The control group samples were stored at distilled water without subject to any cycling.

      Results: While the most discoloration value of materials was determined in cola and fruit juice, the lower discoloration value of materials values were observed in strawberry yogurt and ayran. The least discoloration value of materials was detected in the distilled water.

      Conclusion: The different type of foods and drinks was affected different proportions to color stability of primary and permanent tooth.

      Key words: Tooth enamel, color stability, food, beverage.

       ÖZET

      Amaç: Bu çalışmanın amacı çocukların sıklıkla tükettiği yiyecek ve içeceklerin süt ve daimi diş minesinin rengine etkisini incelemektir.

      Gereç ve yöntem: Çalışmada asidik yiyecek ve içecekler olarak gazlı içecek, ayran, portakal suyu, çilekli yoğurt kullanıldı. Süt ve daimi dişlerin bukkal yüzeylerindeki orta üçlü bölgesinden 5x5 mm ebatlarında mine dokusu çıkarılarak, toplam 300 örnek hazırlandı. Çalışmada yararlanılan içeceklerin başlangıç pH’ları ölçüldükten sonra, her örnek bu solüsyonlar içerisinde 10 sn bekletildi. 10 sn distile su ile yıkandı ve bu işlem farklı zaman dilimlerinde (1 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay) ağız ortamını taklit etmek üzere 40 kez tekrarlandı. Kontrol grubu örnekler döngüye tabi tutulmaksızın distile su içerisinde saklandı. Bekleme sürelerinin sonunda tüm örneklerin renk ölçümleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar Varyans analizi ve Duncan testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

      Bulgular: En fazla renklenme değerleri gazlı içecek ve meyve suyu grubunda saptanırken, ayran ve çilekli yoğurt grubunda daha düşük renklenme değerleri gözlendi. Distile suda en az boyanma değeri saptandı.

      Sonuç: Farklı tipteki yiyecek ve içeceklerin kullanılan süt ve daimi dişlerin renk stabilitesini farklı oranlarda etkilediği gözlendi.

       Anahtar kelimeler: Diş minesi, renk stabilitesi, yiyecek, içecek


Keywords


Diş minesi, renk stabilitesi, yiyecek, içecek

Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı