Çocuklarda Gastroözefageal Reflünün Süt ve Daimi Diş Erozyonu ile İlişkisi: Literatür Derlemesi

Mustafa Erhan Sari, Alp Erdin Koyutürk
2.629 609

Abstract


Gastroözefageal reflü, özafagusun en sık görülen hastalığı olması yanında çocukluklarda da sıklıkla görülebilmektedir. Mekanizması tam olarak anlaşılmasa da genetik, çevresel, anotomik, hormonal ve nörojenik olaylarla ilgili olduğu gösterilmiştir. Gastroözefageal reflü hastalarında uzun vadede beslenme sorunları, özafagitis, anemi, apne, aspirasyon pnömonisi ve yemek borusu daralması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Dişlerdeki erozyon ile regürjitasyon ya da kusma vakalarının ilişkisi birçok çalışmada belirtilmiştir. Özellikle küçük çocuklarda reflü kontrol mekanizmalarının gelişmemiş olması, Gastroözefageal reflünün süt dişlerindeki erozyonunu daha belirgin hale getirebilmektedir. Gastroözefageal reflü erken dönemde diş hekimi muayenesi ile saptanabilmekte, hastalığın erken dönemde teşhisi ile ilerlemesi önlenebilmektedir. Gastroözefageal reflülü çocuk hastaların dişlerindeki erozyon koruyucu önlemlerin alınması ve hastanın bilinçlendirilmesiyle önlenebilir hale gelebilmektedir.


Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı