Artikain Difüzyon Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi İle İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi

Ilker Ozeç, Ufuk Tasdemir, Cesur Gumus, Orhan Solak
2.628 745

Abstract


Amaç: İn vivo olarak artikain solüsyonunun difüzyon hacminin manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi ve adrenalin miktarının ve enjeksiyon bölgesinin artikainin difüzyon hacmi üzerine etkisinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Otuz gönüllüye birinci premolar (15 gönüllü) veya birinci molar (15 gönüllü) diş bölgesine bilateral olarak maksiller bukkal supraperiostal enjeksiyon 1:100.000 oranında (1.7 ml) ve 1:200.000 oranında (1.7 ml) adrenalin içeren % 4’lük artikain solüsyonu kullanılarak uygulanmıştır. Manyetik rezonans görüntüleri enjeksiyondan önce ve enjeksiyondan 5 dakika sonra elde edilmiştir. Lokal anestezik solüsyonun difüzyon hacmi planimetri metodu ve Cavalieri prensibi kullanılarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz Student t testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Artikain solüsyonun ortalama difüzyon hacmi 3.23 cm3 olarak hesaplanmıştır. Adrenalin miktarının ve enjeksiyon lokalizasyonunun difüzyon hacmi üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür (P>0.05).

Sonuç: Artikainin 5 dakikalık bekleme süresi sonunda enjekte edilen solüsyon hacminin yaklaşık iki katı büyüklükteki dokuya difüze olabildiği görülmüştür

Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı