Bifosfonat Kullanımına Bağlı Olarak Maksillada Kemik Nekrozu Oluşumu: Bir Olgu Sunumu

sila sahin, Aysegul Mine Tuzuner Oncul, Durmus Ilker Gorur, Adnan Ozturk, Kaan Orhan
5.361 2.192

Abstract


Amaç: Bifosfonatlar, metastatik kemik kanserlerin önlenmesinde ve osteopörözün tedavisinde kullanılmaktadır. İntravenöz (i.v) bifosfonat (pamidronat, zoledronat) tedavisine bağlı olarak çene kemiklerinde osteonekroz gelişmektedir. Bu vaka raporu ile kliniğimize başvuran hastanın tedavisi sunulmuştur.

Vaka Raporu: Kliniğimize başvuran 51 yaşındaki kadın hastada, uzun süreli intravenöz bifosfonat kullanımına bağlı sol maksilla molar bölgesinde asemptomatik osteonekroz görülmüştür. Hastaya gerekli debridman, sekestrasyon ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır. Hasta belirli aralıklarla takip edilmektedir.

Sonuç: Bifosfonat kullanımına bağlı oluşan osteonekroz, i.v. bifosfonat kullanımının artmasına bağlı olarak daha sık görülmektedir. Bu nedenle bifosfonat tedavisi görecek olan hastaların oluşabilecek komplikasyonların engellenmesi amacıyla, tedavi öncesinde diş hekimine yönlendirilip, tüm dental tedavilerinin yapılması önerilmektedir.


Full Text:

PDF
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Gayriticari-NoDerivs 3.0 Unported Lisansı