Vol 35, No 3 (2013)

September 2013

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Melih Akyol

Medical Science Research Articles

Non-metastatik mide kanserli olgularda prognostik faktörler PDF
Turgut Kaçan, Nalan Akgül Babacan, Saadettin Kılıçkap, Mehmet Metin Şeker, Birsen Yücel, Tunahan Uncu, Ali Yılmaz
Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların sağkalımını etkileyen faktörler PDF
Turgut Kaçan, Nalan Akgül Babacan, Birsen Yücel, Saadettin Kılıçkap, Ebru Atasever Akkaş, Mehmet Metin Şeker, Mehmet Fuat Eren, Ayfer Ay Eren
Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının Hepatit B aşısına karşı cevaplarının karşılaştırılması PDF
Ayşe Şeker Koçkara, Ferhan Candan, Can Hüzmeli, Mansur Kayataş

Surgical Science Research Articles

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi PDF
Ayşe Öner, Raşit Kılıç, Osman Ahmet Polat, Hatice Arda, Sarper Karaküçük, Ertuğrul Mirza
Our anesthesia experiences with geriatric patients at high risk group undergoing hip surgery under combined psoas compartment-sciatic nerve block PDF
Kasım Tuzcu, Günhan Gökahmetoğlu, Emin Silay, Halis Canpolat
Histerektomi endikasyonları ve histopatolojik tanıların dağılımı PDF
Seda Keskin, Deha Denizhan Keskin, Özhan Özdemir
Pre-emptif uygulanan intravenöz, spinal ve epidural morfinin erken postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkileri PDF
Hakan Ayvaz, Cevdet Düger, Filiz Bulut, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Bilge Gürelik, Caner Mimaroğlu
Sevofluran, isofluran ve propofolün tiroid fonksiyonlarına etkileri PDF
Recai Dağlı
Bispektral İndeks (BIS) ile total intravenöz anestezi derinliği izlemi; propofol ajan tüketimi, derlenme kriterleri ve farkında olmaya etkisi PDF
Aynur Özensoy, Tülin Akarsu Ayazoğlu, Muhittin Çalım, Fatih Doğu Geyik, Fatih Toptan
Ameliyat sonrası gelişen karın içi yapışıklıkların önlenmesinde metilen mavisinin etkinliğinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi: Deneysel bir çalışma PDF
Erkan Hazar, Metin Şen, Sedat Çiftel, Ersin Tuncer
Kanamış kafa içi anevrizması olan hastalarda endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) geninin intron 4 (27 baz çifti tekrarı) ve promoter T786C polimorfizmi PDF
Burçak Söylemez, Ünal Özüm

Case Reports

Isolated tubal torsion after tubal ligation and ectopic pregnancy: A case report PDF
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Cihangir Mutlu Ercan, Kazım Emre Karaşahin, Uğur Keskin, Mehmet Sakıncı, Hüseyin Pehlivan, İskender Başer
İnferior konka bülloza PDF
Murat Baykara, Cahit Polat, İsmail Önder Uysal, Erkan Soylu, Salim Yüce, Sertaç Düzer
Radyasyon proktitinde argon plazma koagulasyon tedavisinin etkinliği PDF
Akif Altınbas, Bora Aktaş, Fuat Ekiz, Barış Yılmaz, Murat Deveci, Zahide Şimşek, Şahin Çoban, Ömer Başar, Osman Yüksel
Pankreatik endokrin tümörü taklit eden İntrapankreatik aksesuar dalak PDF
Mehmet Akif Türkoğlu, Erdal Birol Bostancı, Melih Ereren, Seda Yamak, Rıza Sarper Ökten, Musa Akoğlu
Bone scintigraphy in acute myeloid leukemia patient with fungal vertebral osteomyelitis PDF
Zekiye Hasbek, Taner Erselcan, Bülent Turgut, Ayşegül Özdal
A rare cause of malnutrition: Intestinal tuberculosis PDF
Ömer Yılmaz, Sare Şipal, Hilmi Ataseven, Ömer Topdağı
Oyuncak ile meydana gelen kesici-delici beyin dokusu yaralanması PDF
Türker Karancı, Aydın Canpolat, Hakan Duman, Ali Kaan Kılıç, Ali Osman Akdemir, Ünal Özüm

Letters to the Editor

Gecikmiş tanısıyla Hallopeau tipi akrodermatitis kontinua olgusu PDF
Elif Öztürk, Sibel Berksoy Hayta, Melih Akyol, Sedat Özçelik
Anatomic variations of the liver surface detected by the multidedector computed tomography PDF
Mehmet Haydar Atalar, İsmail Şalk

Reviews

Venous thromboembolism in cancer patients PDF
Mehmet Fuat Eren, Birsen Yücel, Saadettin Kılıçkap
Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri sırasında gündeme gelen tıp etiği sorunları PDF
Rana Can, Lema Çapar Abacı, Selim Kadıoğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028