Vol 34, No 3 (2012)

September 2012

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Kemoterapotik ajan olarak dosetakselin ARH 77 Ig G plazma hücreli lösemi hücre serisi üzerindeki sitotoksik etkisi PDF
Zehra Dilşad Çoban, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Şefik Güran
Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi PDF
Hatice Ulusoy, Enis Baha Biçer, Nurperihan Karabulut

Medical Science Research Articles

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan bireylerin yeti yitimi, anksiyete ve depresyon yönünden değerlendirilmesi PDF
Bilgen Begüm Afsar, Murat Yalçınsoy, Halil İbrahim Yakar, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya
The relation of pulsatility indices of middle cerebral, umbilical and uterine arteries with birth weight in normal pregnancies PDF
Eda Albayrak, Orhan Solak, Sultan Şalk, İsmail Salk, Mubeccel Arslan, Ali Çetin, Mustafa İşleyen
Long term oxygen therapy and factors affecting patient adherence PDF
Serhat Erol, Şehnaz Olgun Tandoğdu, Şule Taş Gülen, Burcu Oktay, Pınar Tunç, Kadriye Terzioğlu
Beyin tümörlü hastaların radyoterapi sonrası retrospektif değerlendirilmesi PDF
Birsen Yücel, Ebru Atasever Akkaş, Eda Erdiş, Yıllar Okur, Mehmet Fuat Eren, Nalan Babacan, Turgut Kaçan, Saadettin Kılıçkap

Surgical Science Research Articles

Kliniğimizde tedavileri yapılan baş ve boyun schwannomlu olgular PDF
Emine Elif Altuntaş, Adem Bora, Yavuz Sultan Selim Cerrah, Suphi Müderris, Şahande Elagöz
Early period results of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with quadrupled hamstring autograft PDF
Selim Şanel, Barış Kılınç, Ahmet Fırat, Metin Özdemir, Ali Kağan Gökakın, Ali Öçgüder
Does the symmetry of the breasts continue after breast augmentation? PDF
Nazım Gümüş, Sarper Yılmaz
Sıçanlarda oluşturulan deneysel uterin horn adezyon modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile oktreotidin etkileri PDF
Özgüç Altun, Ahter Tanay Tayyar, Ahmet Tayyar, Tuncay Özgün, Figen Öztürk, Mehmet Tayyar
Conversion to open surgery in the era of laparoscopic cholecystectomy: Rates and reasons PDF
Ali Kağan Gökakın, Mustafa Atabey, Boran Cihat Karakuş, Cengiz Aydın
Epitel hücre anormalliği saptanan servikal smear olgularında sitolojik tanı dağılımı ve sito-histopatolojik korelasyon PDF
Hatice Özer, Ersin Tuncer, Ayşe Çiftçi, Hande Keser, Handan Aker, Şahande Elagöz, Abdullah Boztosun
Apikal genital prolapsuslarda sakropeksi ve sakrospinöz ligaman fiksasyonu sonuçları PDF
Abdullah Boztosun, Muradiye Yıldırım, Özlem Bozoklu Akkar, Asker Zeki Özsoy, Gonca İmir Yenicesu, İptisam İpek Müderris, Ali Yanık

Case Reports

Predisposition of papillary thyroid carcinoma in a family dignosed as hereditary breast and ovarian cancer syndrome PDF
Zehra Dilşad Çoban, Şefik Güran, Deniz Torun, Salih Kozan, Murat Dede, Uğur Keskin, Müfit Cemal Yenen
Monilethrix PDF
Nursel Dilek, Yunus Saral, Ahmet Metin, Derya Yüksel
Atrioventricular block occurring during a gout attack PDF
Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Damirbek Osmonov, Barış Güngör, Adem Tatlısu
A case of gluten sensitive enteropathy, who presented with difficulty in walking PDF
Sevil Ceyhan Doğan, Emel Güler, Emrullah Hayta, Sami Hizmetli, Sefa Aktı
Symptomatic palatal tremor is not limited to the activity of guillain-mollaret triangle: A functional magnetic resonance imaging case study PDF
Hatice Balaban, Özlem Kayım Yıldız, İbrahim Öztoprak, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
Askin Tumour: A rare childhood thoraco -pulmonary malignancy of Ewing’s family of tumours PDF
S. K. Mathur, Promil Jain, Sunita Singh, K. N. Rattan, Narinder Dahiya, Sneh Singh
Reactivation of coeliac disease after third pregnancy PDF
Nazmiye Dincer, Firdevs Topal, Fatih Esad Topal
VIRTOPSY-Penetrating head trauma caused by a shovel handle: A case presentation PDF
Erdal Özer, Ali Yıldırım, Özgür Enginyurt
İdiyopatik myelofibrozis tanılı olguda adaptif splenik radyoterapi PDF
Ayfer Ay, Mehmet Fuat Eren
Apendiks mukoseli radyolojik tanısı PDF
Kayhan Karakuş, Hacı Ahmet Sümbül, Ahmet Müslehiddinoğlu, İsmail Şalk

Letters to the Editor

Pierre Robin sendromlu olguda anestezi sırasında görülen ani kardiak arrest PDF
Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu

Reviews

Atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi: Patofizyolojiden tedaviye PDF
Osman Can Yontar, İzzet Tandoğan
Kolorektal karsinogenez ve metabolik sendrom ilişkisi PDF
Elife Erarslan, İlhami Yüksel, Serap Haznedaroğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028