Vol 33, No 3 (2011)

September 2011

Table of Contents

Editorial

Değerli meslektaşlarımız; PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları: Akılcı mı? PDF
Meryem Yılmaz, Nuran Güler, Güngör Güler, Semra Kocataş
Kene ve kene kaynaklı hastalıklara sağlık çalışanlarının yaklaşımları PDF
Tonay İnceboz, Leyla Över, Hatice Şimşek, Çiler Akısü
Ege bölgesi elit sporcularında dermatoglifik, antropometrik ve biyokimyasal verilerinin değerlendirilmesi PDF
Nuray Altıntaş, Fatma Şanlısoy, Necip Kutlu, Zeki Arı, Mustafa Aşçı, Elvan Arslan, Nurullah Candan, Gürbüz Büyükyazı, Soner Ergin

Medical Science Research Articles

Factors influencing treatment preferences in the patients with acute heart failure with depressed ejection fraction PDF
Meltem Refiker Ege, Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Hatice Şaşmaz, Mehmet Birhan Yılmaz, Şule Korkmaz
Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçlarının değerlendirilmesi PDF
Selma Uçar, Sedat Özçelik, Melih Akyol
PAI-1 4G/4G gene polymorphism is associated with higher serum lipid level in Turkish population. PDF
Nurkay Katrancıoğlu, Oğuz Karahan, Hande Küçük Kurtulgan, Umut Serhat Sanrı, Ahmet Turhan Kılıç
The efficacy of micronized flavonoid fraction (450 mg diosmin plus 50 mg hesperidin) in the treatment of lymphedema after axillary dissection PDF
Ayşegül Demir, Ali Kağan Gökakın, Orhan Üreyen, Özcan Altınel, Eyüp Sabri Tezcan, A. Serhat Gür, Ümran Muslu, Mustafa Atabey

Surgical Science Research Articles

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının santral korneal kalınlığa etkisi PDF
Mustafa İlker Toker, Ayhan Dursun, Ayşe Vural Özeç, Haydar Erdoğan, Mustafa Kemal Arıcı, Ayşen Topalkara, Osman Şevki Arslan, Feyza Dursun
Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezisinin karşılaştırılması PDF
Hasan Özal, Sinan Gürsoy, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, Hayati Öztürk, Caner Mimaroğlu
A new double bone-double bundle patellar tendon-bone graft model: A calf model study PDF
Hayati Öztürk, Zekeriya Öztemur, Okay Bulut, Seyfi Gündüz Tezeren
Histopathological effects of fibrin glue in maxillary sinus mucosa: An experimental study PDF
Emine Elif Altuntaş, Hatice Özer, Bilal Çetin, Suphi Müderris

Case Reports

Kemik sintigrafisi esnasında skrotal lezyonların görüntülenmesi PDF
Serdar Şavaş Gül, Taner Erselcan, Mehmet Fatih Börksüz, Bülent Turgut, Perihan Kelkit, Gürkan Özer
Leptomeningeal carcinomatosis in a younger patient with signet-ring cell carcinoma PDF
Saadettin Kılıçkap, Öztürk Ateş, İrem Kor Ateş, Sevgen Önder
Epidermoid tumor of the cerebellum in Behçet’s disease PDF
Soner Yaycıoğlu, Hakan Ak
Av tüfeği ile intihar eden olgudan otopsi sırasında “müdahale” ile silahın çıkarılması PDF
Fatma Yücel Beyaztaş, Bahadır Özen, Celal Bütün
Bronchobiliary fistula: A rare case PDF
Sulhattin Arslan, Aslı Bingöl, Serdar Berk, Cesur Gümüş, İbrahim Akkurt
İntraabdominal kayıp rahim içi aracın laparoskopik olarak çıkarılması; Olgu sunumu ve literatür incelemesi PDF
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Aşkın Evren Güler, Mutlu Ercan, Uğur Keskin, Emre Karaşahin, İskender Başer
Unusual complication of the subclavian central venous catheter: Pinch-off syndrome. PDF
Nurkay Katrancıoğlu, Hasan Başçıl, Oğuz Karahan
Co-existence of primary biliary cirrhosis and ulcerative colitis PDF
Sabiye Akbulut, Firdevs Topal, Özlem Yönem, Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Over torsiyonu ve periapandisit birlikteliği PDF
Levent Cankorkmaz, Hatice Özer, Gökhan Köylüoğlu
Oksipital bölgenin dev lipomu ve beklenmedik zor entübasyon PDF
Salih Yıldırım, Yılmaz Apaydın, Mustafa Kakşi, Hüseyin Gökgöz, Bilge Gürelik, İdris Erşan

Letters to the Editor

Cardiac tamponade caused by myocardial erosion secondary to the firearm pellet injury PDF
Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028