Vol 35, No 1 (2013)

March 2013

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Melih Akyol

Basic Science Research Articles

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları PDF
Hayati Güneş, Mustafa Metin Donma, Burçin Nalbantoğlu, Mine Aydın, Ayşe Demet Kaya, Birol Topçu
Low Zip 4 gene expression levels in RPMI - 8226 and ARH - 77 cell lines support the possible role of zip 4 transporter protein in plasma cell tumorogenesis PDF
Zehra Dilşad Çoban, Deniz Torun, Ferit Avcu, Ali Uğur Ural, Erhan Parıltay, Salih Kozan, Şefik Güran
Thyme essential oil inhibits proliferation of DLD-1 colorectal cancer cells through antioxidant effect PDF
Eren Çetinus, Tuna Temiz, Merve Ergül, Ahmet Altun, Şenay Çetinus, Tijen Kaya
Ankara ilinde eğitim alan aile hekimliği asistanlarının eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesi PDF
Hülya Yıkılkan, Özlem Türedi, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu
The effects of strontium chloride on viability of mouse connective tissue fibroblast cells PDF
Melih Akyol, Zübeyde Akın Polat, Sedat Özçelik, Özge Kaya

Medical Science Research Articles

Glokom hastalarının depresyon ve anksiyete belirti düzeyleri ile başa çıkma tutumları PDF
Selma Çetinkaya, Ayşe Vural Özeç, Deniz Özdemir, Önder Kavakcı, Haldun Sümer, Haydar Erdoğan
Evaluation of the normal choroid plexus size in adults with Magnetic Resonance Imaging PDF
Hakan İmamoğlu, Mustafa Fatih Erkoç, İsmail Şalk, Aylin Okur, Eylem Itır Aydemir
Akut koroner sendromlu hastalarda endotelyal progenitör hücre sayımı PDF
Ahmet Karagöz, İbrahim Kocaoğlu, Özgül Uçar, Ender Örnek, Serkan Serdar, Emre Ertürk, Begüm Yetiş Sayın
Baş boyun kanserli hastalarda tedavi sonuçları ve prognostik faktörler PDF
Ebru Atasever Akkaş, Birsen Yücel, Saadettin Kılıçkap, Nalan Akgül Babacan, Emine Elif Altuntaş
Relations between entrapment neuropathies of the lower extremities and Body Mass Index PDF
Dürdane Aksoy, Hatice Karaer Ünaldı, Betül Çevik, Semiha Kurt, İlker Etikan

Surgical Science Research Articles

The investigation of relationship between preeclampsia and antiphospholipid antibody syndrome PDF
Gökhan Açmaz, Ahmet Tayyar, Gökalp Öner, Mehmet Tayyar
Akut spinal kord yaralanması sonrası erken cerrahi dekompresyonun korpus kavernozum ve motor fonksiyon üzerine olan etkilerinin araştırılması PDF
Zekeriya Öztemür, Gündüz Tezeren, Nedim Durmuş, İhsan Bağcıvan, Bülent Saraç, Hayati Öztürk, Okay Bulut

Case Reports

Anaesthetic management of a patient in prone position-advantage of proseal laryngeal mask airway along with review of literature PDF
Savita Saini, Teena Bansal
Prenatal diagnosis of Pena-Shokeir syndrome as a rare lethal disorder influencing fetal neuromusculary system: A case report PDF
Pınar Aydoğan, Serkan Kahyaoğlu, Hatice Bayramoğlu, Esra Şükran Çakar, Nuri Danışman
Çocuklarda asetabulum kırığı: Ender bir olgu sunumu PDF
Serdar Hakan Başaran, Mustafa Gökhan Bilgili, Cemal Kural, Alkan Bayrak, Mustafa Cevdet Avkan
Sclerosing encapsulating peritonitis; silent danger in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: case report and review of the literature PDF
Gürsel Yıldız, Abdulkerim Yılmaz, İbrahim Öztoprak, Ferhan Candan, Mansur Kayataş
Delayed diagnosis of isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma PDF
Kadir Koray Baş, Hasan Besim
Supratentoryal ve infratentoryal yerleşimli multiple kavernom olgusu PDF
Erdal Kalkan, Fatih Keskin, Yaşar Karataş, Bülent Kaya, Ahmed Önder Güney
Akut sağ üst kadran ağrısının nadir bir nedeni: Spontan intrahepatik safra yollarına rüptüre kist hidatik ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları PDF
Fuat Özkan, Mehmet Fatih İnci, Selim Bozkurt, Nuri Özcan, Mürvet Yüksel, Eyüp Mehmet Pircanoğlu

Letters to the Editor

Tuberous sclerosis PDF
Hakim Rahmoune, Nada Boutrid, Belkacem Bioud
Toraks vasküler anomalileri ve Bilgisayarlı tomografi PDF
Mehmet Haydar Atalar
Management of late/very late stent thrombosis: Utility of ıntravenous ultrasonography (IVUS) in clinical practise PDF
Emre Yalçınkaya, Barış Bugan, Yalçın Gökoğlan, Erkan Yıldırım

Reviews

Kök hücrede gen transferi ile istenen bir genin aktivasyonu veya susturulması uygulamalarının rejeneratif tıpta kullanımı PDF
Zehra Dilşad Çoban, Şefik Güran
Yoğun bakımda yapılacak bir şeyi kalmayan kanserli terminal dönem hastalara insanca bakım önerisi PDF
Halil Berkay Uzuncu, Hüsniye Buyruk, Ezgi Alnak, Gülay Yıldırım


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028