Vol 34, No 1 (2012)

March 2012

Table of Contents

Editorial

Değerli akademisyenler PDF
Mubeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Bir grup üniversite öğrencisinin batıl inanışlar ve hastalıklara karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi PDF
Oya Ögenler, Gülçin Yapıcı
Sigara içen ve içmeyen üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları: Cinsiyetin etkisi PDF
Meral Kelleci, Zehra Gölbaşı, Sevil İnal, Önder Kavakcı
Sinop yöresinde, klinik olarak sağlıklı görülen köpeklerde Ehrlichia canis ve Rickettsia conorii’nin seroepidemiyolojik araştırılması PDF
Turabi Güneş, Ömer Poyraz, Adem Babacan

Medical Science Research Articles

Edirne’de kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların şiddete karşı tutumları PDF
Erkan Melih Şahin, Dilek Yetim, Demet Güleç Öyekçin
Yoğun bakımda yatan bilinci açık hastaların ziyaret edilme hakkı PDF
Serap Torun, Selim Kadıoğlu, Gürsel Öztunç
Evaluation of the prevalence of atopic diseases by ISAAC surveys in the primary school children of Sivas PDF
Nurullah Çelik, Semra Kara, Ömer Cevit, Derya Büyükkayhan, Fadime Yüksel, Sibel Çelik, Füsun Dilara İçağasıoğlu
Relationship between coronary artery calcification and various biomarkers in type 2 diabetic patients PDF
Alpaslan Karabulut, Serhat İçağasıoğlu, Fettah Acıbucu, Fatih Kılıçlı, Cesur Gümüş, Osman Can Yontar
HBsAg pozitif hastalarda delta hepatit seropozitiflik sıklığı PDF
Akif Altınbaş, Barış Yılmaz, Fuat Ekiz, Bora Aktaş, Şahin Çoban, Ömer Başar, Osman Yüksel

Surgical Science Research Articles

Angiopoietin-related growth factor level in preeclampsia PDF
Abdullah Boztosun, Köksal Deveci, Remzi Atılgan, Melike Sinem Söylemez, Ali Yanık, İptisam İpek Müderris
İkinci trimesterde saptanan fetal anöploidili fetüslerde ultrasonografik bulgular: Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi perinatoloji kliniği verileri PDF
Şevki Çelen, Ayla Sargın Oruç, Necmiye Döver, Pınar Aydoğan, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman
Evaluation of risk factors for intrauterine device failure PDF
Gökhan Açmaz, Hilal Uslu Yuvacı, Abdullah Boztosun, Mesut Kayman, Nil Özoğlu, Gökmen Zararsız, İptisam İpek Müderris

Case Reports

Tuberous sclerosis - A case report and review of literature PDF
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Promil Jain, Vipin Kaverappa, Ashwani Kumar, Sachin Yadav
A case of myocardial bridging over the right coronary artery diagnosed by coronary angiography PDF
Hekim Karapınar, Zekeriya Küçükdurmaz, İbrahim Gül, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Ahmet Yılmaz
Percutaneous closure of perimembranous and muscular ventricular septal defects in the same session in a pediatric patient PDF
Mehmet Burhan Oflaz, Hekim Karapınar, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Zekeriya Küçükdurmaz, İbrahim Gül
Primary pericardial malignant mesothelioma: A rare but aggressive disease PDF
Çağatay Arslan, Saadettin Kılıçkap, Alev Türker
A recurrent cyst hydatic abscess fistulised to the bronchial tree PDF
Kamuran Cumhur Değer, Tahsin Dalgıç, Murat Ulaş, Erdal Birol Bostancı, Canbek Seven, Musa Akoğlu
A case of scoliosis and mental retardation presenting with spontaneous pneumothorax PDF
Yücel Akkaş, Özgür Katrancıoğlu
Papillary carcinoma in a thyroglossal duct cyst: Two case reports and review of literature PDF
Emine Elif Altuntaş, Şahande Elagöz, Ersin Tuncer, Ayhan Koyuncu, Suphi Müderris
Neuroleptic malignant syndrome induced acute renal failure: Is mental retardation an additional risk factor? PDF
Mansur Kayataş, Ayşe Koçkara, Can Hüzmeli, Ferhan Candan
Prostat kanserinden uzun süre sonra gelişen kompleks karyotipik anormali ile seyreden akut myeloblastik lösemi olgusu PDF
Yunus Kasım Terzi, Cengiz Beyan, Salih Kozan, Deniz Torun, Burak Durmaz, Şeref Kömürcü, Muhterem Bahçe, Şefik Güran

Reviews

Trombosit fonksiyon testlerini etkileyen faktörler PDF
Şermin Tetik, Koray Ak, Kevser Turay Yardımcı
İntiharın kısa tarihçesinden sebep ve yöntemlerine genel bir bakış PDF
Erkut Ragıp Bulut, Hüdaverdi Küçüker, Necati Serkut Bulut


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028