Vol 35, No 2 (2013)

June 2013

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Melih Akyol

Basic Science Research Articles

The self-esteem, autonomy level of the elderly staying in the rest homes and the relation between two variables PDF
Şerife Karagözoğlu, Ayşe Arıkan, Nigar İnan, Zeynep Gökçe Höyük
Asetil L-karnitin ve doksorubisinin rat çizgili kası üzerine etkilerinin araştırılması PDF
Hülya Tosun Yıldırım, Gülden Diniz, Safiye Aktaş, Nur Olgun
Şeftali (Persica vulgaris Miller) yaprak ekstraktının antibakteriyel etkisi PDF
Hülya Özpınar, Şeker Dağ, Emel Yiğit

Medical Science Research Articles

Lornoxicam - a newer oxicam for postoperative pain relief in patients undergoing abdominal hysterectomy PDF
Teena Bansal, Sarla Hooda
The clinical importance of sweat chloride levels in children with repeated pulmonary infection or growth retardation PDF
Abdülaziz Gültürk, Köksal Deveci, Ali Kaya, Ahmet Sami Güven, Enver Sancakdar, Ömer Cevit
Burdur’da ilköğretim 8. sınıflarda β - talasemi taşıyıcılık sıklığı PDF
Binali Çatak, Sevinç Sütlü, Selçuk Kılınç, Okan Badıllıoğlu, Duran Canatan
Hasta memnuniyeti araştırması: Bir devlet hastanesinin acil kliniğine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri PDF
Fatih Esad Topal, Engin Şenel, Firdevs Topal, Cem Mansuroğlu
Serum adiponectin level in hypertensive patients and its association with atherosclerotic risk factors PDF
Bülent Uygungelen, Serhat İçağasıoğlu, Fettah Acıbucu, Fatih Kılıçlı, Ali Uğur Uslu, İbrahim Gül
First and second trimester hCG levels have no value in predicting small for gestational age infants PDF
Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan DÜnder

Surgical Science Research Articles

Our experience with sigmoid colon volvulus PDF
Metin Şen, Mustafa Turan, Ömer Topçu, Ayhan Koyuncu, Kürşat Karadayı, Cengiz Aydın
The effect of radiofrequency-assisted liver resection on liver function PDF
Metin Şen, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Mustafa Koç
Treatment of femoral head osteonecrosis with core decompression and subsequent hyperbaric oxygen therapy PDF
Alper Deveci, Ahmet Fırat, Serdar Yılmaz, Kazım Onur Ünal, Osman Tecimel, Murat Bozkurt, Mustafa Atabey
Yüzeyel korneal yabancı cisimlerde tedaviye kadar geçen süre ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi PDF
İrfan Uzun, Adem Gül
Evaluation of incoming calls to intensive care unit for emergency assistance PDF
Cevdet Düger, Kenan Kaygusuz, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Sinan Gürsoy, Onur Avcı, Ali Kağan Gökakın, Caner Mimaroğlu

Case Reports

Pseudoaneurysm of arteria profunda femoris following the surgery of proksimal femur fracture: a case report PDF
Burçin Keçeci, Levent Küçük, Mustafa Parıldar, Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu
VATER asosiasyonu: Bir olgu sunumu PDF
Gülseren Erkoca Göktolga, Hande Küçük Kurtulgan, Şenol Çitli, İlhan Sezgin
Spironolactone induced thrombocytopenia in a patient with liver cirrhosis PDF
Erol Çakmak, Özlem Yönem, Hilmi Ataseven
Distal Posterior İnferior Serebellar Arter Anevrizması: Olgu Sunumu PDF
Fatih Keskin, Bülent Kaya, Mehmet Erkan Üstün, Mehmet Ali Uygun
A rare cause of conductive hearing loss: Posttraumatic external auditory canal atresia PDF
Togay Müderris, Sami Berçin, Ergün Sevil, Muzaffer Kiriş
Tdt positive small round cell tumor: Is this always lymphoblastic leukemia/lymphoma? PDF
Yasemin Yuyucu Karabulut, Gülşah Kaygusuz, Işınsu Kuzu, Duygu Kankaya
Dev sublingual epidermoid kist: Olgu sunumu PDF
Salim Yüce, Kerem Polat, İsmail Önder Uysal, Abuzer Bekar, Suphi Müderris
Ender bir akut batın nedeni: Enfekte urakal kist rüptürü PDF
Çağatay Yalçın Aydıner, Esra Özçakır
Convulsion due to levobupivacaine in axillary brachial plexus block: Case report PDF
Cevdet Düger, Ahmet Cemil İsbir, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu
Port site recurrence of gallbladder cancer after laparoscopic cholecystectomy PDF
Nalan Akgül Babacan, Saadettin Kılıçkap, Turgut Kaçan, Mehmet Metin Şeker, Birsen Yücel, Ali Yılmaz

Reviews

Gama-glutamil transferazın oksidatif stres ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi PDF
Azize Şener, Özge Çevik
Hücre içi sinyal iletimi mekanizmalarının kanser tanı ve tedavisindeki rolü PDF
Zehra Dilşad Çoban, Şefik Güran
Düşük frekanslı elektromanyetik alan, cep telefonları, baz istasyonları ve kanser riski PDF
Saadettin Kılıçkap, Eda Erdiş
Ahlaki sıkıntı: Türkiye’de sağlık alanında gündeme gelmeyen bir boyut PDF
Gülay Yıldırım, Dilek Özden, Şerife Karagözoğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028