Vol 34, No 2 (2012)

June 2012

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Mubeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Online weight loss supplement market and public health: An analysis of Turkish websites marketing weight loss supplements PDF
Yusuf Cem Kaplan, Ömer Demir, Barış Karadaş, Melike Demirbağ Kaplan
Peer bullying and substance abuse among first grade university students PDF
Ali Yıldırım, Yaşar Bilge, Mehmet Karataş, İlhan Çetin, Erdal Özer
Yozgat ilinde yaşayan gebelerin sosyoekonomik ve demografik faktörler açısından değerlendirilmesi PDF
Mustafa Kara, Emel Kıyak Çağlayan, Seyhan Karaçavuş, Yalçın Erdoğan

Medical Science Research Articles

Simvastatin ve mevastatin’in anjiogenez inhibisyonu üzerine etkilerinin koryoallantoik membran modelinde araştırılması PDF
Zeliha Beşikçi Ödemiş, Tijen Kaya Temiz, Ezgi Balcı, Mesut Parlak, Ahmet Altun
Prognostic Factors that Affect the Survival of Gastric Cancer PDF
Birsen Yücel, Saadettin Kılıçkap, Yıllar Lehimcioğlu, Eda Erdiş, Ebru Atasever Akkaş, Mine Şalk
Short and long-term results of percutaneous endoscopic gastrostomy PDF
Yaşar Tuna, Adil Duman

Surgical Science Research Articles

Mortality and morbidity risk factors in the surgery of peptic ulcer perforation PDF
Ümran Muslu, Ali Kağan Gökakın, Ayşegül Demir, Orhan Üreyen, Özcan Altınel, Eyüp Sabri Tezcan, Mustafa Atabey, Gündüz Akgöl, Hüdai Genç
Doğum sonrası kanaması olan olgularda intraabdominal cerrahi yaklaşımların değerlendirilmesi PDF
Abdullah Boztosun, Ahmet Emin Mutlu, Yasin Bıyık, Hidayet Yeniocak, Ali Yanık
Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve insülin düzeyleri ile gestasyonel diabetes mellitus ilişkisi PDF
Ahter Tanay Tayyar, Ahmet Tayyar, Ümmühan Abdülrezzak, Mustafa Kula, Mehmet Tayyar

Case Reports

A case of holoprosencephaly with facial anomalies: 11q deletion syndrome PDF
Bülent Petik, Murat Baykara, Mehmet Uğur Yılmaz
A tumor-like trophoblastic lesion (placental site nodule) PDF
Nilsen Yıldırım Erdoğan, Mustafa Kara
Sağ koroner arterin miyokardiyal köprüleşmesi: Olgu sunumu PDF
Tolga Aksu, Tolga Çimen, Taner Şen, Mine Koşar Durukan, Ümit Güray, Omaç Tüfekçioğlu
An unusual cause of upper gastrointestinal system bleeding: Duodenal varices PDF
Ömer Yılmaz, Hilmi Ataseven
Respiratuar distress due to giant innominate artery aneurysm PDF
Şevki Hakan Eren, İlhan Korkmaz, Fatma Mutlu Kukul Güven, Ahmet Türkdoğan, İnan Beydilli, Birdal Yıldırım
Neostigminin başarısız olduğu roküronyuma bağlı rezidüel kürarizasyonda sugammadeks kullanımı PDF
Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Murat Karcıoğlu, Yusuf Bolkan Bozdoğan, Suzan Aydın, Leyla Kekeç
Gallstone ileus: A cause of intestinal obstruction PDF
Hasan Besim, Mehmet İnan, Kadir Koray Baş

Reviews

Kök hücre biyolojisi ve hematolojik malignitelerde kök hücrenin rolü PDF
Yunus Kasım Terzi, Şefik Güran
Anaesthetic management of tracheal tear PDF
Teena Bansal, Sarla Hooda


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028