Vol 34, No 4 (2012)

December 2012

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Melih Akyol

Basic Science Research Articles

3-Metilkolantren ve bütil hidroksitoluenle uyarılmış rat akciğer dokularında p-53 ekson 8 geni mutasyon analizi PDF
Meltem Rüyam Demirkol, İlhan Sezgin, Ahmet Alim
Tek hücre jel elektroforezi yöntemi için alternatif güvenli boyalar PDF
Sibel Ünlü, Emel Sağlar

Medical Science Research Articles

Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi PDF
Serap Torun, Sevban Arslan, Evşen Nazik, Meltem Akbaş, Sibel Öner Yalçın
Multipl primer malign neoplaziler: Cumhuriyet Üniversitesi verileri PDF
Nalan Akgül Babacan, Saadettin Kılıçkap, Şafak Şahin, Birsen Yücel, Turgut Kaçan, Ebru Atasever Akkaş, Yıllar Lehimcioğlu Okur, Mehmet Fuat Eren
Çocuk hastalarda alt ekstremite ağrısı etiyolojisine yönelik retrospektif değerlendirme PDF
Öznur Küçük, Murat Korkmaz, Yalçın Erdoğan, Suat Biçer
Association of autonomic nervous system functions with immune response and prognosis in acute ischemic stroke patients PDF
Burhanettin Çiğdem, Özlem Kayım Yıldız, Mustafa Zahir Bakıcı, Suat Topaktaş
Diyabetik ayak bakımı: Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalar tarafından bildirilen uygulama durumu PDF
Cenk Aypak, Asım Koç, Hülya Yıkılkan, Süleyman Görpelioğlu
Chiari tip I malformasyonlu hastalarda korpus kallozumun morfometrik ölçümlerinin ve uzaysal oryantasyonunun değerlendirilmesi PDF
Fuat Özkan, Mehmet Fatih İnci, Betül Kızıldağ, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mehmet Şenoğlu, Yakup Gümüşalan

Surgical Science Research Articles

Short time antioxidant effect of sevoflurane and desflurane anesthesia, immediately before coronary artery bypass grafting PDF
Büşra Tezcan, Pınar Durak Uluer, Aslı Demir, Bahar Aydınlı, Sevil Tokat, Mine Taşlıpınar, Mustafa Atabey, Özcan Erdemli
Documentation of cervical cytological findings in Çankırı population PDF
Yasemin Yuyucu Karabulut, Yasemin Dölek, Nazmiye Kurşun
The relationship between the degree of maternal iron deficiency anemia and fetal neonatal hypoxemia: A cross-sectional study PDF
İnci Kahyaoğlu, Serkan Kahyaoğlu, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman
Effect of beta-glucan in preventing bacterial translocation in a model of experimental obstructive jaundice PDF
Fatin Rüştü Polat, Hasan Dinelek
Deneysel testiküler torsiyon modelinde N-asetilsistein doku hasarını önlemede rol oynayabilir mi? PDF
Çağatay Yalçın Aydıner, Mehmet Pul, Mustafa İnan, Selçuk Bilgi, Erol Çakır

Case Reports

Benign recurrent intrahepatic cholestasis associated with pregnancy PDF
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Tarana Gupta, Promil Jain, Vipin Kaverappa, Ashwani Kumar
Hereditary angioedema type ΙΙ; report of a case PDF
Sevgi Kesici, Hülya Ulusoy, Yücel Demirci, Selçuk Kayır, Verda Tuna, Uğur Kesici
Very late thrombosis of a bare metal stent despite ongoing aspirin therapy after 10 years of implantation PDF
Tolga Aksu, Kazım Başer, Mine Koşar Durukan, Taner Şen, Ümit Güray
Does the tumescent infiltration have an adverse effect on the full abdominoplasty flap? PDF
Nazım Gümüş, Sarper Yılmaz
Kronik böbrek yetmezliği ile başvuran Bardet Biedl sendromlu bir olgu PDF
Serhan Pişkinpaşa, Hadim Akoğlu, Ezgi Çoşkun Yenigün, Eyüp Koç, Didem Turgut, İpek Işık Gönül, Fatih Dede
Pena-Shokeir fenotipi: Bir olgu sunumu PDF
Gülseren Erkoca Göktolga, Hande Küçük Kurtulgan, Fatih Bolat, Gökay Göktolga, Şenol Çitli, Nejmiye Akkuş, İlhan Sezgin
Plevral efüzyonla prezente olan romatoid artrit (Olgu sunumu) PDF
İsa Döngel, Mehmet Bayram, Emrullah Hayta, Salih Yıldırım, Hakan İmamoğlu, Faysal Duksal
The treatment of rhinophyma with excision and full-thickness skin graft PDF
Kerem Polat, İsmail Önder Uysal, Canan Filiz Karakuş, Emine Elif Altuntaş, Togay Müderris, Ersin Tuncer, Suphi Müderris
An aggressive Basal Cell Carcinoma with multiple focuses and distant lung metastasis: case report PDF
Havva Erdem, Nilüfer Kadıoğlu, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Murat Oktay, Cem Şahiner, Derya Özçelik, Hakan Turan
Diagnosis, follow-up and treatment of herpes simplex virus encephalitis in intensive care unit: Case report PDF
Kenan Kaygusuz, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Ahmet Cemil İsbir, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu

Reviews

Erişkinlerde büyüme hormonu tedavisi PDF
Fatih Kılıçlı, Hatice Sebila Dökmetaş
Ayaktan takip ve tedavi edilen erişkin hastalarda akılcı antibiyotik kullanımı PDF
Mustafa Gökhan Gözel
Elektromanyetik alanlara maruziyet sonrası gözlenen bazı biyokimyasal değişiklikler PDF
Turan Akdağ, Levent Sarıyıldız


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028