Vol 35, No 4 (2013)

December 2013

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Melih Akyol

Basic Science Research Articles

Ankara’da faaliyet gösteren bir tıpta uzmanlık dershanesine devam edenlerin bazı beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarından memnuniyetlerinin belirlenmesi PDF
M. Tolgahan Örmeci, Eda Odman, Ahmet Olgun, Hüseyin Adil Öner, Cavit Işık Yavuz, Çağatay Güler
Toxoplasmoz şüpheli hastalarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin kemilüminesan mikropartikül immunolojik test (CMIA) yöntemi ile araştırılması PDF
Dilara Yıldırım, Naciye Hilal Büyükboyacı, Sümeyra Bölükbaşı, Şeyma Duman, Berkin Karaman, Elif Kurt, Gizem Nur Çüycü, Erdal Karakaya, Semra Özçelik
Nonspesifik semptomlu olgularda bruselloz sıklığı PDF
Dilara Yıldırım, Haldun Sümer

Medical Science Research Articles

Acil servise ateş nedeni ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi tecrübesi PDF
Kaya Süer, Meryem Güvenir, Yeşim Özgül, Aslı Feride Kaptanoğlu
Evaluation of mean platelet volume (MPV) levels in brucellosis patients PDF
Çiğdem Kader, Sadiye Yolcu, Ayşe Erbay
Short-distance sensory stimulation technique in the early diagnosis of carpal tunnel syndrome PDF
Betül Çevik, Ali İhsan Baysal
Alt ekstremite periferik arter hastalığı tanısında Doppler US ve Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi bulgularının karşılaştırılması PDF
Bülent Yıldız, İsmail Caymaz

Surgical Science Research Articles

Predictive factors for conversion to open surgery during laparoscopic cholecystectomy PDF
Ergün Yücel, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt, Ahmet Ziya Balta, Oğuz Okul, Serhat Tolga Derici, Mehmet Levhi Akın
Sıçan uterin horn modelinde enoksaparin ve rapamisinin adezyon oluşumuna etkilerinin karşılaştırılması PDF
Ahter Tanay Tayyar, Tuncay Özgün, Hülya Akgün
Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması PDF
Dinçer Sümer, Meral Çetin, Ayşe Gonca Yenicesu, Ali Yanık
Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları PDF
Serdar Üner, Hayati Öztürk, Seyran Kılınç, Okay Bulut, Gündüz Tezeren, Zekeriya Öztemur
Stres üriner inkontinans hastalarında midüretral transobturator bant cerrahisi: Klinik gözlem ve erken dönem sonuçları PDF
Ayhan Aksoy, Hakan Nazik, Raziye Narin, Mehmet Ali Narin, Hakan Aytan, Murat Api
Kliniğimizde ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 64 olgunun retrospektif analizi PDF
Ünal Turkay, Hasan Terzi, Arzu Yavuz, Ahmet Kale
Çok düzlemli kablo fiksasyon sisteminin biyomekanik dayanıklılığının araştırılması PDF
Seyran Kılınç, Okay Bulut, Gündüz Tezeren, Hayati Öztürk, Zekeriya Öztemur

Case Reports

Eosinophilic granuloma of skull in a 7 year child: Diagnosed on fine needle aspiration cytology PDF
Ruchi Agarwal, Parveen Rana, Amrita Duhan, Sanjay Verma, Rajnish Kalra
Benign pheochromocytoma associated with colorectal cancer: Case report PDF
Turgut Kaçan, Saadettin Kılıçkap, Nalan Akgün Babacan, Mehmet Metin Şeker, Birsen Yücel, İlknur Koç Olçaş, Gülşah Gültekin, Mehmet Fuat Eren, Ayfer Ay Eren
Periferik nabzın elle palpabl olması dolaşımın normal olduğunu gösterir mi? PDF
Umut Serhat Sanrı, Nurkay Katrancıoğlu, Oğuz Karahan
Adams Oliver sendromlu bir yenidoğan: Bir olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi PDF
Hande Küçük Kurtulgan, Fatih Bolat, Gülseren Erkoca Göktolga, Nejmiye Akkuş, Şenol Çitli, İlhan Sezgin
Larenks karsinomunu taklit eden bir olgu: Larenks tüberkülozu PDF
Aylin Gül, Salih Bakır, Vefa Kınış, Musa Özbay, Gül Türkçü
A case of Miller Fisher syndrome with progression and early relapse PDF
Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Betül Çevik, Semiha Kurt, Emre Çevik, Elmas Pekdaş
Breast carcinoma metastasis to endometrial polyp (Case report and literature review) PDF
İlknur Çetinaslan Türkmen, Nuray Başsüllü, Reyhan Yaşar, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Mustafa Özgüroğlu, Gülen Bülbül Doğusoy
Bir olgu nedeni ile akut infantil hemorajik ödem PDF
Demet Alaygut, Suar Çakı Kılıç, Osman Gülsever, Hilal Topçu Gavas, Pelin Kekeç Bostancı
Amyand Herni: Olgu sunumu PDF
Erkan Hazar
Salmonella ishali olan immün yetmezlikli bir olguda oral immünoglobulin tedavisi PDF
Fatma Duksal, Utku Aygüneş, Fatih Bolat, Mehmet Burhan Oflaz, Ömer Cevit
Scorpion sting during pregnancy: A case report accompanied by literature PDF
Zeynep Kamalak, Nermin Koşuş
Chronic intestinal pseudo-obstruction: Report of two cases PDF
Sabiye Akbulut, Firdevs Topal, Nurten Savaş, Ahmet Erten, Emin Altıparmak

Reviews

Intraocular pressure menagement with transpalpebral tonometry PDF
Mustafa İlker Toker, Ayhan Dursun
Plasenta yapışma anomalileri: Klinik yaklaşım ve yönetim PDF
Serkan Kahyaoğlu, Şevki Çelen, İnci Kahyaoğlu, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028