Vol 33, No 1 (2011)

March 2011

Table of Contents

Editorial

İşbirliği başarı getirir PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

A retrospective investigation of extended spectrum beta lactamase production in gram negative bacteria strains isolated from inpatients of an university hospital. PDF
Rakibe Kaygusuz, Cem Çelik, Aslı Çabuk, Mustafa Zahir Bakıcı
Sivas’ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler PDF
Şükran Ertekin Pınar, Büşra Cesur, Zeliha Burcu Bozboğa, Recep Erol Sezer
Hastane yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine ilişkin görüşleri PDF
Hatice Ulusoy, Enis Baha Biçer, Ümit Naldöken
Ssa1p function in the presence of nucleotide and Ssa1p oligomeric properties PDF
Yusuf Tutar
Analyzing of factors related to burnout in health professionals of Sivas Numune Hospital PDF
Etem Erdal Erşan, Orhan Doğan, Selma Doğan

Medical Science Research Articles

Single center experience related to chronic hepatitis with hepatitis B and D virus infections PDF
Hilmi Ataseven, İlhami Yüksel, Mehmet İbiş, Bülent Ödemiş, Mehmet Arhan, Bahattin Çiçek, Dilek Oğuz, Mesut Zeki Yalın Kılıç, Oğuz Üsküdar, Engin Uçar, Emin Altıparmak
Prevalence and risk factors of gallbladder polyps in Erzurum region PDF
Memet Demir, İhsan Doru, Hilmi Ataseven, Yavuz Albayrak
Evaluation of body composition and basal metabolic rate after acute exercise in menstrual phases in sportswomen PDF
Aynur Otağ, Tarık Uğur Turaçlar, İlhan Otağ
Evaluation of cases with claims of sexual abuse referred to service of forensic medicine in a university hospital PDF
Ali Yıldırım, İlhan Çetin, Hasan Din, Burak Gümüş

Surgical Science Research Articles

Bilgisayarlı tomografi ile saptanan paranazal sinüs anatomik varyasyonları PDF
Yavuz Sultan Selim Cerrah, Emine Elif Altuntaş, İsmail Önder Uysal, Mustafa Mısır, İsmail Şalk, Suphi Müderris
Alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezide levobupivakain ve bupivakaine ketamin ilavesinin etkileri PDF
Ahmet Cemil İşbir, Caner Mimaroğlu, Cevdet Düger, İclal Özdemir Kol, Kenan Kaygusuz, Hayati Öztürk, Sinan Gürsoy

Case Reports

Rhinolith: incidental finding during routine physical examination PDF
Kadriye Şerife Uğur, Özlem Vuran, Nebil Ark, Hanifi Kurtaran
Kemiğin fibröz displazisi ve McCune-Albright sendromu: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi PDF
Fettah Acıbucu, Fatih Kılıçlı, Hatice Sebila Dökmetaş
Acute myeloblastic leukaemia in a patient with liver cirrhosis due to chronic hepatitis B during lamivudine therapy PDF
Hilmi Ataseven, İlhami Yüksel, Mehmet İbiş, Mehmet Arhan, Mehmet Demir, Nurgül Şaşmaz
Dismorfik yüz görünümü, neonatal hipotonisitesi ve beslenme problemi olan olguda erken dönem Prader Willi sendromu tanısı PDF
Kadri Karaer, Salih Kozan, Deniz Torun, Halide Kaya, Rasim Özgür Rosti, Şefik Güran, Muhterem Bahçe
Atypical abdominal pain and gossypiboma PDF
Ahmet Kenan Döleş, Figen Tunalı Döleş, Fatma Mutlu Kukul Güven, İlhan Korkmaz, Şevki Hakan Eren, Abuzer Coşkun, Erdal Gören
Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile dalan ranulayı taklit eden kistik lenfanjiyom PDF
Emel Boyraz, Mürüvet Akın
Difficulty in revealing the abuse: incest PDF Untitled ()
Ali Yıldırım, Burak Gümüş
Colchicine intoxication mimicking acute abdomen PDF
Mustafa Turan, Aslı Küçüköztürk, Cevdet Düger, Sinan Gürsoy, Kürşat Karadayı, Metin Şen

Letters to the Editor

Pregnancy and hepatitis B PDF
Özgür Günal, Hüseyin Şener Barut

Reviews

Aspirinin hepatotoksik etkisi ve Reye sendromu PDF
Nergiz Hacer Turgut, Tülin Söylemezoğlu
Tütün mücadelesi için yeni bir tehdit: aromatik nargile PDF
Recep Erol Sezer, Yasemin Kayım Pıçak


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028