Vol 32, No 4 (2010)

December 2010

Table of Contents

Editorial

Değerli meslektaşlarımız PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Sivas’ta insanlarda babesiozis seroprevalansının araştırılması PDF
Kalkan Kadir, Semra Özçelik, Erdoğan Malatyalı
Ticari olarak satılan kekik ve nane uçucu yağlarının antimikrobiyal aktiviteleri PDF
Rahşan Ertürk, Cem Çelik, Rakibe Kaygusuz, Hüseyin Aydın

Medical Science Research Articles

Factors influencing the dose of loop diuretics in patients with systolic heart failure at discharge from the hospital PDF
Meltem Refiker Ege, Yeşım Güray, Ümit Güray, Mehmet Birhan Yılmaz, Hakan Altay, Şule Korkmaz, Erdal Duru, Ali Şaşmaz
Kırım-Kongo kanamalı ateşi’nin kan merkezi iş yüküne etkisi PDF
Nazif Elaldı, Mustafa Gökhan Gözel, Aynur Engin, Erdoğan Doğan, Bahattin Esendik, Mehmet Şencan
Determining the prevalence of sacroiliitis in Behçet’s disease by magnetic resonance imaging PDF
Resul Özelçi, Özlem Şahin, İbrahim Öztoprak, Emrullah Hayta, Ece Kaptanoğlu, Hasan Elden

Surgical Science Research Articles

Multivariate analysis of prognostic factors in patients with stage IB cervical cancer who underwent radical hysterectomy PDF
Taner Turan, Alev Özer, Abdullah Boztosun, Fatma Önalan, Nurettin Boran, Yetkin Karasu, Gökhan Tulunay, M. Faruk Köse
The efficiency of radiofrequency ablation therapy for the treatment of atrial fibrillation during concomitant mitral valve surgery; short and midterm results PDF
Dolunay Odabası, Sedat Özcan, Halil Başel, Hasan Ekim, Cemalettin Aydın
İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında farklı misoprostol uygulamalarının abortus süresi ve kullanılan ilaç dozu açısından etkinliğinin karşılaştırılması PDF
Meral Çetin, Çaglar Yıldız, Fırat Çil
Necessity of preoperative endometrial sampling for hysterectomies with benign indications PDF
Aslı Göker Tamay, Yasemin Yıldırım, Sultan Buğday, Semra Oruç Koltan, Tevfik Güvenal, Faik Mümtaz Koyuncu, İrem Altaş, Ali Rıza Kandiloğlu
Effects of spinal needle size on hearing functions in endoscopic urological operations PDF
Fikret Özkan, Cevdet Düger, Amet Cemil İspir, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Caner Mimaroğlu

Case Reports

Difficulties in evaluation of late presenting blunt diaphragmatic rupture: A case report PDF
Mertay Boran, Ertay Boran, Sevim Üstek
Sistemik lupus eritematozuslu bir hastada massif pulmoner tromboemboli: Olgu sunumu PDF
Gökhan Perincek, İlker Yılmam
Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları PDF
Emel Boyraz, Mürüvet Akın
İleri derecede kifoskolyozda spinal anestezi: Olgu sunumu PDF
Fatih Özkan, Salih Yıldırım, Yılmaz Apaydın, Fikret Özkan
Geriatrik yaş grubunda görülen diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi: Olgu sunumu PDF
Emine Elif Altuntaş, Mustafa Mısır, Mehmet Atalar, İsmail Önder Uysal, Suphi Müderris
Accidental intra-arterial diazepam injection: A case report PDF
Nurkay Katrancioglu, Şinasi Manduz, Umut Serhat Sanrı, Oğuz Karahan, Öcal Berkan
Desmoid tümör ve rektum karsinomunun eşlik ettiği familyal adenomatöz polipozis: Olgu sunumu PDF
Şükrü Taş, Mustafa Duman, Ali Emre Atıcı, Feza Ekiz, Tahsin Dalgıç, İlter Özer, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Acute colonic pseudo-obstruction as a rare complication in an elderly celiac patient: A case report PDF
Fatih Albayrak, Hakan Dursun, Yavuz Albayrak, Serkan Cerrah
Nadir prostatizm nedeni olan dev konjenital seminal vezikül kisti: Olgu sunumu PDF
Mürüvet Akın, Emel Boyraz

Reviews

Rehabilitasyonda izokinetik değerlendirmeler PDF
Özlem Şahin


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028