Vol 32, No 3 (2010)

September 2010

Table of Contents

Editorial

Değerli akademisyenler PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar PDF
Zehra Gölbaşı, Gamze Eğri
Farklı fiziksel koşullarda Entamoeba histolytica’nın in vitro kültüründe elde edilen bulgular PDF
Erdoğan Malatyalı, Semra Özçelik

Medical Science Research Articles

Obstrüktif uyku apne sendromunun karotid arterler üzerine etkisi PDF
Emrah Güney, Mübeccel Arslan, İsmail Şalk, Ömer Tamer Doğan, İbrahim Akkurt
Management and prognosis in thymoma: experience from a single center PDF
Yıllar Lehimcioğlu, İlknur Aytaş, Sercan Özyurt, Rahşan Habiboğlu, Ferit Çetinyokuş, Haluk Sayan, Leyla Kayaaslan, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz

Surgical Science Research Articles

Pes ekinovarusta Turco operasyonun değerlendirilmesi PDF
Hasan Özkan, Hayati Öztürk, Okay Bulut, S. Gündüz Tezeren, Zekeriya Öztemur,
Management of popliteal artery injuries PDF
Halil Başel, Hasan Ekim, Dolunay Odabaşı, Cemalettin Aydın, Ayşenur Dostbil, Ünal Aydın
Complications of cardiopulmonary resuscitation PDF
Erdal Özer, Bülent Şam, Murat Bülent Tokdemir, Gürsel Çetin
Alt batın cerrahilerinde postoperatif analjezik yöntemlerin gastrointestinal sistem fonksiyonlarına etkisi PDF
Kasım Tuzcu, Sinan Gürsoy, Ahmet Cemil İsbir, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Cevdet Düger, Haluk Kafalı, Caner Mimaroğlu
Larenks kanseri tanısı almış 629 hastada ikinci primer maligniteler PDF
Hafiz Mehdiyev, Mustafa Kürşat Gökcan, Murat Doğan, Mahmut Demirtaş

Case Reports

Ani işitme kaybı ile karışan Wernicke afazisi: Bir olgu sunumu PDF
Hanifi Kurtaran, Gültekin Kızılbulut, Kadriye Şerife Uğur, Nebil Ark
Brugada sendromuna bağlı ani kardiyak ölüm: EKG’nin doğru analizinin önemi PDF
Osman Can Yontar, İzzet Tandoğan
t(3;6) (p21;p25) tranlokasyon taşıyıcısı ailede Sotos sendromlu bir olgu PDF
Rasim Özgür Rosti, Deniz Torun, Salih Kozan, Muhterem Bahçe, Şefik Güran
Two unusual case of congenital conductive hearing loss related to anomaly of stapes PDF
Ahmet Kutluhan, Mehti Salviz, Hüseyin Çetin, Akif Sinan Bilgen
Joubert syndrome with oculomotor apraxia: a case report PDF
Rasim Özgür Rosti, Salih Kozan, Deniz Torun, Muhterem Bahçe, Şefik Güran
A giant pancreatic pseudocyst compressing stomach and duedonum : a case report PDF
Hüseyin Savaş Göktürk, Kemal Aslan, Mehmet Demir, Mustafa Erbayrak, Vefa Öner, Osman Doğru
Segmental colonic tuberculosis perforation as a rare cause of intraabdominal abscess: a case report PDF
Ayşe Albayrak, Belkız Aylu, Yavuz Albayrak, Fatih Albayrak, Hilmi Ataseven, Muhammed Hamidullah Uyanık

Letters to the Editor

12 year old left ventricular apical spherical thrombus without thromboembolic complication PDF
Levent Özdemir, Orhan Hakan Elönü

Reviews

Ischemic preconditioning and postconditioning in cardiovascular surgery PDF
İlker Şengül, Demet Şengül


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028