Vol 32, No 2 (2010)

June 2010

Table of Contents

Editorial

Türk Tıp Dizinindeyiz PDF
Mubeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Tıp öğrencilerinin yaşamın son dönemi ile ilgili tutumları PDF
Gülay Yıldırım, Murat Aksu

Medical Science Research Articles

Term ve preterm bebek annelerinin bebeklerini algılama durumları PDF
Gülay Manav, Ferda Yıldırım
Is percent free prostate specific antigen test used more than recommended by international standarts for prostate cancer screening? PDF
Burcu Barutcuoğlu, Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Hatice Oya Bayındır
Kordon kanı lipid profili, aterosklerotik kalp hastalığı riskini belirler mi ? PDF
Fadime Yüksel, Derya Büyükkayhan, Semra Kara, Ömer Cevit, Ali Çetin, Ali Kaya
Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği - Kadın Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması PDF
Nilüfer Tuğut, Zehra Gölbaşı
Sistemik sklerozda COL1A1 ve COL1A2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi PDF
Ömer Ateş, Nilay Büdeyri, Benan Müsellim, Gül Öngen, Ayşegül Topal Sarıkaya
Yeni kurulan endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ünitesinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi komplikasyonları: Bir retrospektif çalışma PDF
Hilmi Ataseven, Mehmet Demir
Metastasis to bone from gastric cancer: a single centre experience PDF
Saadettin Kılıçkap, Ümit Tapan, Şuayib Yalçın
Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi PDF
Sulhattin Arslan, Serdar Berk, Gökten Bulut, Hüseyin Karşıkaya, İbrahim Akkurt

Surgical Science Research Articles

Use of cervical dilators is not necessary during curettage after combined oral and vaginal administration of misoprostol from five to ten weeks of pregnancy PDF
Meral Çetin, Çağlar Yıldız
Do cytokeratins play a role as a prognostic biomarker in squamous cell carcinoma of larynx? PDF
Mustafa Kürşat Gökcan, Alp Demireller, Özden Tulunay

Case Reports

Akut dissemine ensefalomyelit olgularının değerlendirilmesi PDF
Füsun Dilara İçağasıoğlu, Adnan Ayvaz, Ozan Koçak, Mehmet Atalar, Ali Kaya, Asım Gültekin
A successful pregnancy in a patient with acromegaly under octreotide-LAR treatment: a case report PDF
Fatih Kılıçlı, Hatice Sebila Dökmetaş, Fahrettin Keleştimur, Serdal Korkmaz
Sekonder aortoenterik fistül: olgu sunumu PDF
Feza Ekiz, Mustafa Duman, Şükrü Taş, Ali Emre Atıcı, Murat Ulaş, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Three case reports of alkaptonuria, a rare metabolic disease, in two first-degree relatives and one patient PDF
Fatoş Tanzer, Adnan Ayvaz, Mehtap Fırat, Murat Sancaktar
Sjögren sendromlu bir hastada tümör bağımsız CA 19-9 yüksekliği ve hastalık aktivasyonu ve tedavi ile ilişkisi PDF
Soner Şenel, Veli Çobankara, Hilmi Ataseven, Saadettin Kılıçkap
Caroli hastalığı: olgu sunumu PDF
Şükrü Taş, Ali Emre Atıcı, Mustafa Duman, Feza Ekiz, Muhammed Fatih Aydın, İlter Özer, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Psikomotor gerilik ile refere edilen bir olguda saptanan marker kromozom ve klinik bulgularla korelasyonu PDF
Salih Kozan, Deniz Torun, Muhterem Bahçe, Şefik Güran
Foix-Chavany-Marie syndrome due to a unilateral opercular infarction PDF
Özlem Kayım Yıldız, Şeyda Çevik, İbrahim Öztoprak, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
The myocardial infarction in a young woman with heterozygous MTHRF and PAI-1 gene mutations. PDF
Nurkay Katrancioğlu, Şinasi Manduz, Oğuz Karahan, Ahmet Turhan Kılıç, Öcal Berkan

Letters to the Editor

Meniere's disease triggered by alopecia areata PDF
Elif Emine Altuntaş, Melih Akyol

Reviews

Kardiyovasküler hastalıklarda trombosit fonksiyon testleri: patofizyolojiden klinik yaklaşıma PDF
Şermin Tetik, Koray Ak


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028