Vol 32, No 1 (2010)

March 2010

Table of Contents

Editorial

Değerli meslektaşlarım PDF
Mübeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Sivas yöresinde kene tutma şikayeti olan kişilerden çıkarılan kenelerin cins ve tür dağılımı PDF
Şevki Hakan Eren, Ali Çeliksöz, İlhan Korkmaz, Fatma Mutlu Kukul Güven, Hakan Oğuztürk
Sivas yöresine ait bazı bitki özütlerinin antineoplastik etkileri PDF
Mustafa Turan, Atalay Sökmen, Kürşat Karadayı, Zübeyde Akın Polat, Metin Şen

Medical Science Research Articles

Türkiye’de uyuşturucu madde suçları ve sosyodemografik özellikleri PDF
Sadik Toprak, Ahmet Özgür Doğru, Burak Gümüş
Metabolik sendromlu hastalarda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve hs-CRP arasındaki ilişki PDF
Elvan Amasyalı, Fatih Kılıçlı, Ramazan Say, Bülent Uygungelen, Fettah Acıbucu
Primer osteoartrit olgularında plazma ve sinovyal sıvı doku faktörü ve koagülasyon parametrelerinin incelenmesi PDF
Ata Ahmet Alturfan, Levent Eralp, Remzi Tözün, Nesrin Emekli
Fibromiyaljili kadın olgularda gabapentinin etkinliği PDF
Nalan Güler, Ece Kaptanoğlu, Özlem Şahin, Sami Hizmetli, Hasan Elden,
Hemoptizide etyolojik faktörler PDF
Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
Jinekolojik patolojilerin karakterizasyonunda dinamik MRG tetkiki- sayısal çıkarma programı kullanımının tanısal etkinliği PDF
Selim Serter, Güliz Yılmaz, Tevfik Güvenal, Ali Rıza Kandiloğlu, Gökhan Pekindil
The distribution of FV Leiden gene mutation in patients with obstructive sleep apnea PDF
Taha T. Bekçi, Nadir Koçak, Filiz Özen, Turgut Teke
Obstrüktif uyku apne sendromu ve fibromiyalji sendromu birlikteliği PDF PDF
Evrim Çakmak, Emrullah Hayta, Sevil Ceyhan Doğan, Ömer Tamer Doğan, Sefa Levent Özşahin, Gökay Tunç, Sema Nur Çalışkan, İbrahim Akkurt
Fibromiyalji tanısı konan 100 kadın olgunun klinik özellikleri PDF
Emrullah Hayta, Ömer Tamer Doğan, Sevil Ceyhan Doğan, Tahir Akdeniz, Dudu Şencan, Sema Karakaşlı, Sami Hizmetli

Surgical Science Research Articles

Alt özofageal sfinkter bozukluğu olan hastalarda larengeal semptom ve bulguların görülme sıklığı PDF
Togay Müderris, Sami Berçin, Muzaffer Kırış, Alper Yazıcı
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme Untitled () PDF
İsmail Önder Uysal, Cengiz Gök, Salim Yüce, Mehmet Akif Eryılmaz

Case Reports

Congenital bilateral perisylvian syndrome as a rare clinicoradiological entity: a case report PDF
Mehmet Haydar Atalar, Dilara İçağasıoğlu
Sigmoid vajinoplasti: olgu sunumu PDF
Abdullah Boztosun, İptisam İpek Müderris
Tiroid cerrahisinde nadir bir komplikasyon olan özofagus yaralanması: olgu sunumu PDF
Atilla Kurt, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Ömer Topçu
Patau sendromu (trisomi 13): olgu sunumu PDF
Selda Bahçe, Meral Çetin, Çağlar Yıldız, Öztürk Özdemir
Streptokoksik tonsillit sonrası gelişen akut palmoplantar püstüler döküntü: olgu sunumu PDF
Kemal Avşar, Gülay Özel Şahin, Sinan Karakadıoğlu, İpek Erbarut, Osman Ufacık
Glycogen storage disease type 1a: a case report PDF
Adnan Ayvaz, Fatos Tanzer
Isolated anterior left ventricle aneurysm: a rare complication of acute myocardial infarction PDF
Gökhan Özerdem, Nurkay Katrancıoğlu, Bülent Kaya, Öcal Berkan
Ailevi Akdeniz Ateşi ve kronik pankreatit birbirini tetikler mi? PDF
Hilmi Ataseven, İlhami Yüksel, Soner Şenel, Ömer Başar, Aysel Ülker, Nurgül Şaşmaz

Reviews

İskemik ön koşullanma ve sonradan koşullanma mekanizmaları olarak intraselüler sinyalizasyon ve adenozin PDF
İlker Şengül, Demet Şengül
Anti-tümör nekrozis faktör tedavisi ve kanser PDF
Soner Şenel, Saadettin Kılıçkap

Letters to the Editor

Behçet hastalığında sistemik isotretinoin tedavisine bağlı hipertofik skarlar: olgu sunumu PDF
Elif Öztürk, Melih Akyol, Sedat Özçelik


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028