Vol 31, No 4 (2009)

December 2009

Table of Contents

Editorial

Bir Yaşındayız! PDF
Mubeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Lise öğrencileri arasında sigara, alkol kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı PDF
Nuran Guler, Güngör Güler, Hatice Ulusoy, Mine Bekar
Klonidin, deksmedetomidin ve midazolamın normal ve peritonitli sıçan kolon peristaltik hareketleri üzerine olan inhibitör etkilerinin karşılaştırılması PDF
Emre Çolakoğlu, Bülent Saraç, Ahmet Altun, Nedim Durmuş, Tijen Kaya Temiz, İhsan Bağcivan

Medical Science Research Articles

Tokat ili merkezinde çalışan hekimlerin tıbbi uygulama hataları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları PDF
Ali Yıldırım, Murat Aksu, İlhan Çetin, Abdulkadir Geylani Şahan
Yaşlıların sağlık bakım gereksinimleri PDF
Güngör Güler, Nuran Güler, Semra Kocataş, Nurcan Akgül
Patient knowledge and perception on laparoscopic cholecystectomy: a questionnaire based study for optimizing informed consent PDF
Alper Çelik, Murat Aksu, Namık Özkan, Faik Ersoy, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
Kronik hepatit B ve C hastalarında otoantikor görülme sıklığı PDF
Yüksel Seçkin, Melih Karıncaoğlu, Melda Cömert, Fehmi Ateş, İrem Pembegül Yiğit, Oğuzhan Yıldırım, Halil Toktaş

Surgical Science Research Articles

Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi PDF
Emine Elif Altuntaş, Şahende Elagöz, Hatice Özer, İsmail Önder Uysal, Suphi Müderris
Asendan aort cerrahisi deneyimlerimiz PDF
Şinasi Manduz, Nurkay Katrancıoğlu, Umut Serhat Sanrı, Oğuz Karahan, Ekber Şahin
Gestasyonel diabetes mellitus gelişimini öngörmede ilk trimester maternal Ca 19-9 düzeyleri PDF
Hakan Aytan, Pelin Aytan, Ahmet C Çalışkan, Fazlı Demirtürk, S Yeliz Hısım
Kliniğimizde yapılan arteriovenöz fistüllerin erken ve geç dönem komplikasyon analizleri PDF
Halil Başel, Ünal Aydın, Cemalettin Aydın, Ayşenur Dostbil, Sadiye Deniz Özsoy
Birinci trimester gebelik sonlandırmalarında farklı iki misoprostol protokolünün karşılaştırılması PDF
Meral Çetin, Çağlar Yıldız, İlknur Gezgin
The effect of maternal ABO blood groups and rhesus status on first trimester biochemical markers PDF
Ahmet Cantuğ Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirturk

Case Reports

Akut apandisit tanısındaki güçlükler: iki olgu sunumu PDF
Hakan Oğuztürk, Gökhan Turtay, Cem Ertan, Yusuf Kenan Tekin, Şevki Hakan Eren
Primer intramusküler hidatik kist: olgu sunumu PDF
Atilla Kurt, Feyyaz Onuray, Begüm Kurt, Ali Burak Çulhadaroğlu
Plörezinin nadir bir nedeni olan erişkin Still hastalığı: olgu sunumu PDF
Bülent Altınsoy, Ayşe Ertürk
Diyafragmatik kist hidatik: olgu sunumu PDF
Ekber Şahin, Şule Karadayı, Aydın Nadir, Melih Kaptanoğlu
Multiple and large nabothian cysts: a case report PDF
Çağlar Yıldız, Asker Zeki Özsoy, Selda Bahçe, Dinçer Sümer, Ali Çetin
Pozisyona bağlı orbital variste renkli Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları: olgu sunumu PDF
Özlem Tuğçe Kalaycı, Ahmet Kemal Fırat, Peykan Türkçüoğlu, Gülnur Erdem, Ahmet Sığırcı, Alpay Alkan
Ultrasonographic and cholangiographic findings in human fasciolasis: a case report PDF
Yüksel Seçkin, Fehmi Ateş, Murat Aladağ, İrem Pembegül Yiğit, Melih Karıncaoğlu
Kardiyak invazyon gösteren hepatosellüler karsinom: olgu sunumu PDF
Işılay Nadir, Zeki Mesut Yalın Kılıç, Yasemin Özderin Özin, Şemnur Büyükaşık, Nurgül Şaşmaz
A suicidal case committed by a specialized electricity mechanism: a case report PDF
Fatma Yücel Beyaztaş, Celal Bütün, Nurşen Turan, Muhammet Can, Fatma Mutlu Kukul Güven
Terbinafine-induced cholestatic hepatitis treated with ursodeoxycholic acid: a case report PDF
Hüseyin Şener Barut, Ahmet Uygun
Pulmonary alveolar microlithiasis: quantitative approach by bone scintigraphy PDF
Taner Erselcan, Serdar Gül, Zekiye Hasbek, Hulusi Eğilmez, Cesur Gümüş

Reviews

Uzun QT sendromları PDF
Gökhan Bektaşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Okan Onur Turgut, İzzet Tandoğan
Sepsis ve prokalsitonin PDF
Özgür Günal, Hüseyin Şener Barut


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028