Vol 31, No 3 (2009)

September 2009

Table of Contents

Editorial

EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI: SİZLERLE BERABER ÜÇÜNCÜ SAYI PDF
Mubeccel Arslan

Medical Science Research Articles

Levosimendanın atrial fibrilasyonlu ve sinüs ritmindeki hastaların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna etkisinin karşılaştırılması PDF
Osman Can Yontar, Mehmet Birhan Yılmaz, Gonca Tekin, Hasan Arslantürk, İzzet Tandoğan
Sivas Verem Savaş Dispanseri bölgesinde 1995–2004 yılları arasında kayıtlı tüberküloz hastalarının demografik özellikleri PDF
Safa Levent Ozsahin, Sulhattin Arslan, Sema Nur Çalışkan, Ömer Tamer Doğan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler PDF
Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş
Violence and other reasons as cause of death in women PDF
Celal Bütün, Muhammet Can, Halis Dokgöz, Nurşen Turan, Şevki Sözen
Türkiye’de insan kaçırma suçu ve sosyodemografik özellikleri PDF
Sadik Toprak, İlhan Çetin, Esin Akgül, Burak Gümüş
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı iyonizan radyasyon dozu hakkında dönem IV tıp öğrencilerinin bilgi düzeyi PDF
Levent Cankorkmaz, Sefa Levent Özşahin, Cesur Gümüş, Mehmet Şerif Arslan, Gökhan Köylüoğlu
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi PDF
Erdal Erşan, Orhan Dogan, Selma Doğan
Common melanositik nevus sayısı ile atipik melanositik nevus varlığı ilişkisi PDF
Selma Emre, Melih Akyol, Abuzer Gaffar Atlı, Sedat Özçelik
Gebelerde hepatik ve portal venöz sistemin renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi PDF
Şeref Kelkit, Orhan Solak, İsmail Şalk, Mübeccel Arslan, Ali Çetin
Prepubertal ve pubertal dönemdeki kız çocuklarında uterus ve overlerin gri skala ve renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi PDF
Serap Çullanmak Ulutaş, Orhan Solak, İsmail Şalk, Mübeccel Arslan, Ömer Cevit

Surgical Science Research Articles

Periferik arterlerin yalancı ve gerçek anevrizmalarındaki deneyimlerimiz PDF
Halil Başel, Melike Karadağ, Ünal Aydın, Ayşenur Dostbil, Abdussemet Hazar, Hakan Akbayrak
Tip III radikal histerektomiyle tedavi edilmiş serviks Ib karsinomunda parametriyal invazyon, lenf nodu metastazı ve cerrahi sınır pozitifliği gibi yüksek risk faktörlerinin prognostik önemi PDF
Taner Turan, Abdullah Boztosun, Nurettin Boran, Nuray Yüksel, Gökhan Tulunay, Yetkin Karasu, Fatma Önalan, Faruk Köse, Ali Haberal

Case Reports

The deep femoral artery and branching variations: a case report PDF
Vedat Sabancıoğulları, Mehmet İlkay Koşar, Ekrem Ölçü, Mehmet Çimen
Sağda çift arteria renalis ve çift vena renalis olgusu PDF
Mehmet İlkay Koşar, Fatma Hayat Erdil, Vedat Sabancıoğulları, Mehmet Çimen
A case of cyst hydatid have a family history with pulmonary, hepatic and splenic involvement PDF
Kenan Ahmet Döleş, Şevki Hakan Eren, Figen Tunalı Döleş, Mutlu Fatma Güven Kukul, İlhan Korkmaz, Abuzer Coşkun, Şule Karadayı
A rare location of ameboma: sigmoid colon PDF
Ozlem Yonem, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Sema Arıcı, Cesur Gümüş, Fatih Kılıçlı
Torsion of a benign ovarian cyst in the third trimester of pregnancy: a case report PDF
Ahmet Cantuğ Çalişkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk
Wandering pins: case report PDF
Şule Karadayı, Ekber Şahin, Aydın Nadir, Melih Kaptanoğlu
Miyelodisplastik sendromdan geçişli akut myelomonositik lösemi olgusunda monozomi 7 sitogenetik anomalisi PDF
Ömer Ateş, Oral Nevruz, Salih Kozan, Deniz Torun, Şefik Güran, Ali Uğur Ural, Muhterem Bahçe
Otuz üç günlük bir bebekte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: olgu sunumu PDF
Ali Kaya, Hayri Bozkurt Toksoy, Dilek Dehmen, Aylin Bozdoğan, Erhan Berk
Congenital oesophageal web in adults with a foreign body: a case report-Yetişkinde yabancı cisimle birlikte konjenital özofagiyal veb: olgu sunumu PDF
Yüksel Seçkin, Melih Karıncaoğlu, Fehmi Ateş, İrem Pembegül Yiğit

Reviews

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde ekokardiyografinin rolü PDF
Gökhan Bektaşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, İzzet Tandoğan
Karaciğer metastazı olan kolorektal kanserde cerrahi yaklaşım PDF
Metin Şen, Mustafa Turan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028