Vol 31, No 2 (2009)

June 2009

Table of Contents

Editorial

Editöryal PDF
Mubeccel Arslan

Basic Science Research Articles

Arteria femoralis’in dallarının varyasyonları PDF
İlhan Otağ, Mehmet Çimen
Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı PDF
Erdoğan Malatyalı, Semra Özçelik, Ali Çeliksöz, Serpil Değerli
Seroprevalence of brucellosis in high-risk groups in central Anatolia PDF
Turabi Güneş, Ahmet Alim, Serpil Kaya, Ömer Poyraz
Evaluation of vaginal flora and susceptibility test of microorganisms in reproductive-age women with or without vaginitis in primary care settings PDF
Ahmet Alim, Ali Çetin, Çağlar Yıldız
Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda bunaltı düzeyleri ve stresle başetme PDF
Hatice Kumcağız, Aliye Özenoğlu, İlknur Aydın Avcı, Serdal Uğurlu

Medical Science Research Articles

Fibromiyalji ve aynı zamanda konstipasyon baskın irritabl barsak sendromu olan olgularda tegaserodun ağrı semptomu üzerine etkisi PDF
İlkay Çakır, Yüksel Seçkin, Özlem Yönem, Fatih Kılıçlı
Liken simpleks kronikusta serotoninin rolü: histopatolojik bir ön çalışma PDF
Gülay Özel Şahin, Melih Akyol, Esin Yıldız, Sedat Özçelik
Bronşektazi: demografi, risk faktörleri ve lokalizasyonları PDF
Sulhattin ARSLAN

Surgical Science Research Articles

Kalp kapak kalsifikasyonu olan ve olmayan olguların paratiroid hormon ve kalsiyum düzeylerinin karşılaştırılması PDF
Arif Özdal Aslan, Şinasi Manduz, Nurkay Katrancıoğlu, Oğuz Karahan, Erhan Atahan, Ayhan Koyuncu, Öcal Berkan

Case Reports

Tanısal yanılgıya neden olan geniş sisterna şili: ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları PDF
Mehmet Atalar, Muharrem Nacak, Hulusi Eğilmez, Emrah Güney
Verrucous carcinoma of the external auditory canal: a report of two cases PDF
Emine Elif Altuntaş, Mehmet Yaşar, Mansur Doğan, Suphi Müderris, Fahrettin Göze
A primary leiomyoma of the epididymis: a case report PDF
Fatma Hayat Erdil, Esin Yıldız, Mehmet Çimen, Vedat Sabancıoğulları, Ebuzer Bekar, Sebati Erdil
Statin ve fibrat kombinasyonuna bağlı rabdomiyoliz gelişimi ile ilişkili akut böbrek yetmezliği: iki olgu sunumu PDF
Gürsel Yıldız, Yasemin Uygun, Esra Marşan, Meryem Tümuçin, Ferhan Candan, Mansur Kayataş
Üç aylık erkek bebekte persistent müllerian kanal sendromu ve transvers testiküler ektopi: olgu sunumu PDF
Levent Cankorkmaz, Hatice Özer, Gökhan Köylüoğlu, Esin Yıldız
A huge ovarian mucinous cystadenoma complicating pregnancy: a case report PDF
Gonca İmir Yenicesu, Meral Çetin, Sema Arıcı
Inguinal herni onarımı sonrası geç başlangıçlı derin mesh enfeksiyonu: olgu sunumu PDF
Sevim Üstek

Reviews

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets) syndrome PDF
Gonca İmir Yenicesu, İclal Özdemir Kol, Cem Yenicesu, Ali Çetin

Letters to the Editor

Ektodermal displazi: nadir görülen ve tekrarlayan ateş nedeni PDF
Mustafa Özçetin, Işıl Özer


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1305-0028