Trombosit fonksiyon testlerini etkileyen faktörler

Şermin Tetik, Koray Ak, Kevser Turay Yardımcı
2.088 756

Abstract


Özet

Fizyolojik koşullarda sirkülasyondaki trombositlerin görevi bir damar hasarı oluştuğunda kan kaybını engellemektir. Subendotele trombosit-trombosit adezyonunu sağlayan ve hasara uğramış damar duvarında geçici olarak “trombosit tıkacı” oluşturan bu sistem ateroskleroz veya arterial tromboz gibi patolojik şartlarda ise lokal iskemiye veya aterosklerotik lezyona sebep olmaktadır. Klinik çalışmalarda temel alınan trombosit fonksiyon testleri trombositlerin agonistlere olan duyarlığı ve oluşan trombosit cevabındaki spesifiklik açısından öneme sahiptir. Bu çalışmada trombosit fonksiyon testlerini etkileyen parametreler, yapılmış çalışmalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Trombosit, trombosit fonksiyonu, agonist

 

Abstract

Under physiological conditions the function of thrombocytes in circulation is to inhibit the blood loss upon endothelial damage. This system which establishes thrombocyte adhesion to sub-endothelium and forms temporary thrombocyte plug at the damaged endothelial wall causes ischemia or atherosclerotic lesions under pathological conditions such as atherosclerosis and arterial thrombosis. The thrombocyte function tests which are taken as basis for clinical studies, are important in determining the sensitivity of thrombocytes to agonists and specificity of thrombocyte answer. In this study, the parameters affecting thrombocyte function tests are examined comparatively with literature results.

Keywords: Thrombocyte, thrombocyte function, agonist

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.