Evaluation of abdominal aortic aneurysm rupture in emergency department: Case report

Yusuf Kenan Tekin
1.286 186

Abstract


SUMMARY

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a common chronic degenerative disease of the abdominal aorta leading to progressive dilatation, thrombosis, rupture and distal embolization. It is defined as exceed 30 mm or 50% increase in the normal diameter of the vessel and it is an important cause of morbidity and mortality. We report an exceptional case of an isolated AAA rupture in a 56 years old male with a previously undiagnosed AAA. The ruptur arised when patient was evaluated in the emergency department. It could be incidentally but also we want to emphasise that phsical examination or manuplation of abdomen should be done carefully if there are suspicion of AAA.

 

ÖZET

Abdominal aort anevrizması (AAA) progresif genişleme, trombozis, rüptür ve distal embolizasyona sebep olan abdominal aortanın yaygın kronik dejeneratif hastalığıdır. Damar çapının 30 mm’den fazla olması veya normal damar çapının %50 artması olarak tanımlanır. Mortalite ve morbiditenin önemli bir sebebidir. Burada, daha önce AAA tanısı olmayan ve izole AAA rüptürü tespit edilen 56 yaşında erkek hasta sunduk. Hasta acil serviste değerlendirilirken rüptür gerçekleşti.  Tesadüfen bu şekilde olasılığı yüksek olsada yine de AAA şüphesi olan hastalarda abdomen fizik muayenesinin ve manüplasyonunun dikkatle yapılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

 


Keywords


Key words: Abdominal aortic aneurysms, abdominal aortic aneurysms complications, abdominal pain; Anahtar sözcükler: Abdominal aort anevrizması, abdominal aort anevrizması komplikasyonları, abdominal ağrı

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.