Usnic acid uses mitochondiral apopitotic pathway in its antitumoral role

Şefik Güran, Zehra Dilşad Çoban, Tuna Karaer, Büşra Atmaca, Halide Kaya Demir
828 147

Abstract


SUMMARY

Usnic acid is a secondary metabolite in lichens whose role has not been completely elucidated. Lichen extracts containing usnic acid have been utilized in medicine, perfumery, cosmetics, and ecology. In a recent manuscript, usnic acid was reported as an inhibitor in cell growth, inducing the cell cycle arrest and apoptosis in human lung carcinoma A549 cells. Herein we analyzed the antitumoral effect of usnic acid on the same cell line. Similar results were observed as in literature. We analyzed the gene expression results in the same panel which have possible role on cell apopitosis. As a result, usnic acid has stimulatory effect on APOPT1, CYCS, APAF1, CASP3, CASP9 gene expressions in our experiments. So, usnic acid has antitumoral effect on cancer cells, affecting on mithocondrial apopitotic genes.

Key words: Usnic acid, cell growth, apopitosis, gene, antitumoral affect.

ÖZET

Usnik asit likenlerde bulunan halen rolü tam olarak ortaya konamamış bir sekonder metabolittir. Usnik asit içeren liken ekstraktları tıpta, parfüm yapımında, kozmetikte ve ekolojide kullanılmaktadır. Son bir yazıda, insan akciğer kanser A549 hücre hattında usnik asit hücre döngüsünün durdurulması ve apopitozis yoluyla hücre büyümesini durduran bir etken olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda aynı hücre hattında usnik asitin antitümöral etkisi bakılmıştır. Literatürde olan ile benzer sonuçlar ortaya konmuştur. Aynı panel üzerinde hücre apopitozunda rolü olan genlerin ekspresyon analizine bakıldı. Sonuç olarak, usnik asitin APOPT1, CYCS, APAF1, CASP3, CASP9 genleri üzerinde uyarıcı etkisi olduğu saptandı. Veriler usnik asitin kanser hücreleri üzerinde mitokondrial apopitotik genler aracılığı ile antitümöral etki yaptığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Usnik asit, hücre büyümesi, apopitoz, gene, antitümöral etki.

Correspondance To: Prof. Dr. Şefik Güran

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD.

06018 Etlik/Keçiören-ANKARA

Phone: 03123043551


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.