Ankara’da faaliyet gösteren bir tıpta uzmanlık dershanesine devam edenlerin bazı beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarından memnuniyetlerinin belirlenmesi

M. Tolgahan Örmeci, Eda Odman, Ahmet Olgun, Hüseyin Adil Öner, Cavit Işık Yavuz, Çağatay Güler
3.081 1.283

Abstract


Aim. To assess the nutrional and meal preferences and satisfaction of a group of medical students and senior doctors at a private medical specialization examination course (MSE). Methods. In this descriptive study, data were collected with a questionare from 231 medical students and senior doctors who attended the medical speciality examination course. Results. 60.6% of participants were female and 77.1%of them were under 25 years old (Mean 23,5 ± 2,0 year). Medical students were 66.2% of all participants. 72.7% of medical students and senior doctors in the study, had normal weigth for WHO criteria. Lunch is the common meal that eaten outside of their accomodation (with family, with friend or alone at home and student hostels). They preferred fast food meals. One third of participants were unsatisfied with their nutrional status and half of them were unsatisfied their pyscial activity. Related factors with unsatisfactory of nutrional status were identified age, being senior doctors or not and body mass index (BMI). Conclusions. Healthy behaviour plays a key role in today’s health concept. Doctors and medical students are mainly part of groups of health education programs. For this reason their knowlegde and attitudes are important for society. Detailed studies and interventions are recommended their behaviours about health risks. Medical speciality examination is a factor on chancing their nutrional status.

Keywords


Nutritional status, students, medical, physicians

Full Text:

PDF


References


Tanır F, Şaşmaz T, Beyhan Y, Bilici S. Doğankent Beldesinde Bir Tekstil Fabrikasında Çalışanların Beslenme Durumu. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2001; 22-5.

Çalıştır B, Dereli F, Eksen M, Aktaş S. Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 2005; 2:1-8.

Aslan D, Gürtan E, Hacım A, Karaca N, Şenol E, Yıldırım E. Ankara’da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 2: 55-62.

Önder FO, Kurdoğlu M, Oğuz G, Özben B, Atilla S, Oral SN. Gülveren Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Bunun Malnütrisyon Prevalansı ile Olan İlişkisi. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 2000; 21: http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2000/sayi_1/baslik1.pdf (Erişim tarihi: 09.12.2013).

Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi, Saha Personeli İçin Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü & Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Haziran 200 http://www.beslenme.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/diger_kitaplar/toplumu n_beslenmede.pdf (Erişim tarihi: 09.12.2013).

Pekcan G. Beslenme Durumunu Saptanması. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726. Birinci Basım 2008 Şubat. Available at: http://www.beslenme.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/beslenme_bilgi_serisi_ 1/apdf (Erişim tarihi: 09.12.2013).

Pekcan H. Adelosan (Delikanlı) sağlığı. Içinde: Güler Ç. Akın L.(Ed.). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Cilt III. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012: pp: 486-538.

Yılmaz E, Özkan S. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 6: 87-104.

Özdoğan Y, Yardımcı H, Özçelik AÖ. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 2012; 15: 139-49.

Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve tüketici hizmetleri, gençlerde temel ihtiyaçlar. MEB eğitim modülleri, 20 Available at: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gen%C3%A7lerde%20Tem el%20%C4%B0htiya%C3%A7lar.pdf (Erişim tarihi: 09.12.2013).

Çicek C, Terzi C. Tıpta Uzmanlık Eğitimi, İzmir Ölçekli İki Araştırma ve Karşılaştırmalı Sonuçları. Türk Tabipleri Birliği Yayını, Ankara 2006.

Özyıldırım E, Alkan M, Bilge E, Koşan Z, Ezmeci T. Tıpta Uzmanlık Sınavının Dönem 6 Öğrencilerinin Sosyal Yaşamına, Sağlığına, Klinik Tutum ve Davranışlarına Etkisi; 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre kitabı, bildiri no: 543; 2012; pp: 691http://halksagligiokulu.org/anasayfa/?task=view&id=278&catid=57 (Erişim: 02013)

Soyuer F, Ünalan D, Elmalı F. Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010; 2: 862-72.

Gordon-Larsen P, Adair LS, Nelson MC, Popkin BM. Five-year obesity incidence in the transition period between adolescence and adulthood: the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Am J Clin Nutr 2004; 80: 569-7

Cevger Y, Aral Y, Demir P, Sarıözkan S. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Vet Fak Derg 2008; 55: 189-94.

Vançelik S, Önal SG, Güraksın A, Beyhun E. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler. TAF Prev Med Bull 2007; 6: 242-8.

Oluk EA, Oluk S, Davaslıoğlu EN. Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Öğün Düzenleri Ve Yemeklik Baklagil Tüketim Durumları. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 2011; 7.2: 41- 50.

Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması S.D.Ü. Tıp Fak. Derg 2006; 2: 5-11.

Olcay A, Akın A, Şimşek MY. Beslenme Anlayışının Diyet-Vücut Ağırlığı Kontrolü Tutum Ve Davranışlarına Yansımasında Eğitim Düzeyinin Belirleyiciliği. Alatoo Academic Studies 2011; 2: 270-86.

Bayrak U, Gram E, Mengeş E, Okumuş ZG, Sayar HC, Skrijelj E, Açıkgöz A, Çehreli R, Ellidokuz H. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklar ve Kanser Konusundaki Bilgi ve Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 3: 95-104.

Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2007; 6: 409-20. Yıldız AN, Kurt M, Öktem MŞ, Özcan S, Özdemir N, Temel F. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinin tıpta uzmanlık sınavı (TUS) hakkındaki görüşleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2008; 39: 60-7.

Korkmaz NH. Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010; 2: 399-413.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.