An aggressive Basal Cell Carcinoma with multiple focuses and distant lung metastasis: case report

Havva Erdem, Nilüfer Kadıoğlu, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Murat Oktay, Cem Şahiner, Derya Özçelik, Hakan Turan
2.348 672

Abstract


Abstract

Basal cell carcinoma (BCC) is a malignant neoplasm derived from nonkeratinizing cells that originate from the basal layer of the epidermis and it is the most common type of skin cancer in humans. Giant BCC (i.e. greater than 5 cm in diameter) is quite rare and comprises 0.5 percent of all BCC. Despite the high incidence of BCC, metastasis of this tumor is rare, with rates ranging from 0.0028% to 0.55% of all BCC cases. In this case, the tumour reached a giant size and had a pulmonary metastasis.,We aimed to emphasize that although BCC’s are usually indolent; the importance of adequate surgery and chemoradiotherapy should always be considered in indicated cases.

Keywords: Basal cell carcinoma, metastasis, giant size, adequate surgery

Özet

Bazal hücreli karsinom (BHK) epidermisin bazal tabakasından kaynaklanan ve nonkeratinize hücrelerden oluşan en yaygın cilt tümörüdür. Dev BHK (yani çapı 5 cm’den büyük) oldukça nadirdir ve tüm BHK’ların %0,5’ ini oluşturmaktadır. BHK insidansı yüksek olmasına rağmen, bu tümörün metastaz oranı tüm vakaların %0,0028-%0,55 arasında değişmektedir. Bu vakada tümör dev boyuta ulaştı ve akciğer metastazı vardı. Burada, BHK’lar genellikle yavaş seyirli olmasına rağmen gerekli vakalarda yeterli cerrahi ve kemoradyoterapinin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar sözcükler: Bazal hücreli karsinom, metastaz, dev çap, yeterli cerrahi


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.