Değerli akademisyenler

Mubeccel Arslan
1.593 308

Abstract


Değerli Akademisyenler

Dergimizin 2012 yılı ilk sayısını sizlere sunuyoruz. Mutluyuz, çünkü derginin devamlılığını sizlerin desteğiyle sağladık.

Daha önce üyesi olduğumuz dizinlere artık CAS da eklendi. CAS (Chemical Abstract Service) dünyanın önde gelen kimyasal bilgi servisidir.

Bu dönemde attığımız önemli adımlardan biri de DOI (The Digital Object Identifier) kapsamına girmemiz oldu. Bu çok önemliydi. Çünkü DOI üyeliği, SCI gibi önemli indekslere başvurmadan önceki basamağı oluşturmaktadır. DOI sistemi dijital ortamda içerik nesnelerini tanımlamak içindir. DOI isimleri, hem konu olarak hem de internette bulunabilecekleri yerleri de içeren bilgileri sağlamaktadır. Dijital bir nesne hakkındaki bilgi ya da internette bulunduğu yer zamanla değişebilir ama bu nesnenin DOI ismi değişmez. Böylece nesneye erişebilmek her zaman mümkün olur.

Çok yakın zamanda “SCI expanded” için başvuru yapacağız. Bu önemli adımı gerçekleştirmek, yine sizlerin gönülden desteğiyle mümkün olacaktır.

Saygılarımla

Prof. Dr. Mübeccel Arslan

Cumhuriyet Tıp Dergisi Editörü

 

Dear Colleagues

We are presenting the first issue of our journal in 2012. We are happy, because we together achieved the continuity of the journal with your support.

Our journal is now indexed in CAS (Chemical Abstracts Service) which is the world's leading source of chemical information.

One of the important steps in this period was to enter to scope of DOI (The Digital Object Identifier). This is important, because the membership of DOI is an important step prior to applying for SCI. DOI system is for identifying content objects in the digital environment. DOI names are used to provide current information, including where they (or information about them) can be found on the Internet. Information about a digital object may change over time, including where to find it, but its DOI name will not change. So it is always possible to access that object.

In the very near future, we will apply for “SCI expanded”. Accomplishing this important goal will only be possible with your whole heartedly support.

Sincerely yours

Prof. Mübeccel Arslan, MD

Editor-in-Chief

Cumhuriyet Medical Journal


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.