Midtrimester amniyotik sıvı leptin ve insülin düzeyleri ile gestasyonel diabetes mellitus ilişkisi

Ahter Tanay Tayyar, Ahmet Tayyar, Ümmühan Abdülrezzak, Mustafa Kula, Mehmet Tayyar
2.158 646

Abstract


Özet

Amaç. Bu çalışmanın amacı midtrimester amniyotik sıvıda leptin ve insülin düzeylerini inceleyerek bunların daha sonraki dönemde gestasyonel diabetes mellitus gelişen olguları tahmin etmede faydalı olup olamayacağını araştırmaktır. Yöntem. Genetik amniyosentezle 16-20 haftalık gebelerden alınan amniyotik sıvı örneklerinde leptin ve insülin düzeylerini araştırdık. Prospektif takiplerde gestasyonel diabetes mellitusta gelişen ve sağlıklı gebelik sürdüren hastaları kaydettik. Bulgular. Gestasyonel diabetes mellitus gelişen grupta amniyotik sıvı leptin (17,3 ng/mL) ve insülin (3,4 ng/mL) düzeyleri kontrol grubunun amniyotik sıvı leptin (10,1 ng/mL) ile amniyotik sıvı insülin (1,7 ng/dL) düzeylerine göre istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç. Amniyotik sıvı’da henüz gestasyonel diabetes mellitus bulguları ortaya çıkmadan leptin ve insülin düzeylerinin yüksek bulunması bu proteinlerin gestasyonel diabetes mellitusu önceden tahmin etmede kullanılabileceği kanısını vermektedir.

Anahtar sözcükler: Amniyotik sıvı, leptin, insulin

 

Abstract

Aim. The aim of this study is to investigate whether amniotic fluid leptin and insulin levels can be used for prediction of for prediction of gestational diabetes mellitus or not. Methods. The levels of leptin and insulin were measured in the samples of amniotic fluid which were obtained at 16-20 weeks of pregnancy during genetic amniocentesis. We recorded the patients who developed gestational diabetes mellitus and who had healthy gestation. Results. Amniotic fluid leptin (17.3 ng/mL) and insulin (3.4 ng/mL) levels were significantly increased in gestational diabetes mellitus group as compared to control group’s amniotic fluid leptin (10.1 ng/mL) and amniotic fluid insülin (1.7 mg/mL) levels. Conclusion. Increased levels of amniotic fluid leptin and insulin levels before gestational diabetes mellitus symptoms gives the idea that these proteins can be used as predictors for gestational diabetes mellitus.

Keywords: Amniotic fluid, leptin, insulin


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.