Early period results of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with quadrupled hamstring autograft

Selim Şanel, Barış Kılınç, Ahmet Fırat, Metin Özdemir, Ali Kağan Gökakın, Ali Öçgüder
2.328 655

Abstract


Abstract

Aim. In recent years there has been an increase in the tendency to use autograft in anterior knee reconstruction. Quadrupled hamstring tendons are known to be the hardest and the most powerful grafts. This study aims to report the first two year results of anterior knee reconstructions performed with proximal femoral transfix fixation by using quadrupled hamstring tendon grafts. Methods. Quadrupled hamstring tendon autografts were used in 89 knees of 89 patients [87 male (97.7%), 2 female (2.3%)]. The mean age of the patients was 24 years (range 20-34 years). Five patients were professional and 35 patients were amateur sportsmen. Subjective, clinical, functional, Telos stress device, and radiographic evaluations were applied to all patients at the end of the first and second years. International Knee Documentation Committee (IKDC) scoring and Lysholm scoring were used to assess knee function and activity. Results. Subjectively 92% of the patients expressed their reconstructed knees to be normal with 100% stability. Eighty-seven percent of the patients returned to their normal daily activities and life at pre-injury level. A and B scores were obtained in 87 of 89 patients (97.7%) as average IKDC knee score. The average Lysholm score was 94. A statistically significant difference was determined in the degree of laxity measured by Telos stress device which had a mean value of 13.7 mm preoperatively and 2.8 mm postoperatively. Conclusion. Successful and excellent subjective, objective, functional and radiological results were obtained in the early follow-up period with the endoscopic anterior cruciate ligament reconstruction technique performed by using femoral transfix fixation with quadrupled semitendinosus-gracilis autograft.

Keywords: Anterior cruciate ligament, hamstring autograft, arthroscopy

Özet

Amaç. Son yıllarda daha çok ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda otogreft kullanma eğiliminde artış vardır. Bilinen en sert ve en güçlü greft dörtlü hamstring tendonlarıdır. Amacımız dörtlü hamstring tendon greftini kullanarak proksimal femoral transfix fiksasyonu ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunun ilk 2 yıllık sonuçlarını yayınlamaktır. Yöntemler. Seksen dokuz hastanın [87 erkek (%97,7), 2 kadın (%2,3)] 89 dizinde dörtlü hamstring tendon otogrefti kullanılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 24 (20-34 yaş arası) idi. 5 hasta profesyonel, 35 hasta amatör sporcuydu. Subjektif, klinik, fonksiyonel, Telos stres cihazı ve radyografik değerlendirmeler, 1. ve 2. Yılın sonunda her hasta için uygulanmıştır. Diz fonksiyon ve aktivitesini değerlendirmek için International Knee Documentation Committee (IKDC) ve Lysholm diz skoru kullanıldı. Bulgular. Subjektif olarak hastaların %92’si rekonstrükte edilen dizlerini %100 stabilite ile normal kabul etmişlerdir. %87’si zedelenme öncesi aktivite düzeyine dönmüşlerdir. Ortalama IKDC diz skoru olarak 89 hastanın 87’sinde (%97,7) A ve B skorları elde edildi. Lysholm ortalama skoru 94 olarak bulundu. Telos stres cihazı ile ameliyat öncesi ortalama 13,7 mm ve ameliyat sonrası ortalama 2,8 mm ölçülen laksite değerleri arasında anlamlı fark bulundu. Sonuç. Femoral transfix fiksasyonu ile dört katlı semitendinosus-grasilis otogrefti kullanarak yapılan endoskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu tekniğinde erken dönemde başarılı ve mükemmel subjektif, objektif, fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar elde ettik.

Anahtar sözcükler: Ön çapraz bağ, hamstring otograft, artroskopi

Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.