Percutaneous closure of perimembranous and muscular ventricular septal defects in the same session in a pediatric patient

Mehmet Burhan Oflaz, Hekim Karapınar, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Zekeriya Küçükdurmaz, İbrahim Gül
2.449 805

Abstract


Abstract

Ventricular septal defect closure is proposed because of some possible complications such as left heart failure, pulmonary vascular disease, Eisenmenger's syndrome and infective endocarditis. These defects are conventionally closed by surgery in general practice. Percutaneous closure is becoming increasingly common in recent years. While percutaneous closure was first reported in muscular defects, currently it is also used successfully for perimembranous defects. In this paper we presented a pediatric case with a single perimembranous ventricular septal defect detected on transthoracic echocardiography examination. The muscular defect was detected during the intervention and was closed percutaneously in the same session with the perimembranous defect

Keywords: Congenital heart disease, ventricular septal defect, percutaneous closure, complication

 

Özet

Ventriküler septal defektlerin sol kalp yetersizliği, pulmoner vasküler hastalık, Eisenmenger sendromu ve enfektif endokardit gibi muhtemel komplikasyonları sebebiyle kapatılmaları önerilmiştir. Bu defektler konvansiyonel olarak cerrahi yolla kapatılmaktadır. Son yıllarda perkütan yolla kapatma giderek yaygınlaşmaktadır. İlk olarak perkütan kapatma müsküler defektler için bildirilmişken günümüzde perimembranöz defektlerde başarılı bir şekilde kapatılabilmektedir. Bu yazıda transtorasik ekokardiyografide tek perimembranöz ventriküler septal defekt tespit edilen, perkütan kapatma işlemi sırasında müsküler septumda ikinci bir defekt saptanması ile aynı seansta perkütan yolla her iki defektin kapatıldığı bir çocuk olgu sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Konjenital kalp hastalığı, ventriküler septal defekt, perkütan kapatma, komplikasyon


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.