Nadir prostatizm nedeni olan dev konjenital seminal vezikül kisti: Olgu sunumu

Mürüvet Akın, Emel Boyraz
2.141 694

Abstract


Özet

Seminal vezikül kistleri nadir olup genellikle semptom vermezler. Genellikle cinsel aktivitenin arttığı genç yaşlarda ortaya çıkar. Elli üç yaşında, prostatizm semptomları ile başvuran bir hastada üriner sistem ve transrektal ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ile sağ seminal vezikülde ince ve düzgün duvarlı uniloküle kistik kitle saptandı. Kist içeriği suprapubik yaklaşımla aspire edildi. Aspirasyon sıvısının sitopatolojik incelemesinde malign hücre saptanmadı. Bir ay sonraki kontrolünde hastanın semptomlarının gerilediği görüldü.

Anahtar sözcükler: Seminal vezikül kisti, prostatizm, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi.

 

Abstract

Seminal vesicle cysts are uncommon and become rarely symptomatic. They are generally seen at younger ages in parallel with increased sexual activity. A 53-year-old man presented with prostatism symptoms. An uniloculary cystic mass, with a  thin and regular wall was detected in his right seminal vesicle by transrectal ultrasonography (USG)  and computed tomography (CT). The cyst was aspirated via the suprapubic approach and the cytopathological diagnosis was benign. Symptoms of the patient improved on follow-up visits.

Key words: Seminal vesicle cyst, prostatism, ultrasonography, computed tomography


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.