Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile dalan ranulayı taklit eden kistik lenfanjiyom

Emel Boyraz, Mürüvet Akın
2.059 739

Abstract


Özet

Lenfanjiomalar lenfatik kanalların esas olarak baş boyun bölgesini etkileyen konjenital malformasyonlarıdır. Bu konjenital lezyonlar sıklıkla 5 yaş altı çocuklarda görülmektedir; erişkin yaşlarda oldukça nadirdir. Ranula ise sublingual bezin retansiyon kistidir. Daha sıklıkla genç erişkin hasta grubunda görülür. Onsekiz yaşında bayan hasta boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans bulgularının dalan ranulaya ait olduğu düşünüldü, ancak histopatolojik inceleme kistik lenfanjiyom olduğunu ortaya koydu. Bu yazıda kistik lenfanjiyom ve dalan ranulanın radyolojik özellikleri literatür eşliğinde karşılaştırılmıştır.

Anahtar sözcükler: Kistik lenfanjiyom, dalan ranula, sublingual boşluk

 

Abstract

Lymphangiomas are the congenital malformations of the lymphatic system affecting mainly head and neck region. These congenital lesions are usualy seen in children younger than five years of age; occurrence in adults is uncommon. Ranula is sublingual gland retention cyst. It is usually seen in young adult patient group. A 18 year-old female patient presented with swelling of the neck. Computed tomography and magnetic resonance imaging findings were considered to be due to plunging ranula, however, histopathologic examination revealed cystic lymphangioma. In this report, the radiological features of cystic lymphangioma and plunging ranula were compared along with the literature data.

Keywords: Cystic lymphangioma, plunging ranula, sublingual space


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.