Diş protez laboratuvarında çalışan silikozisli bir olguda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları

Emel Boyraz, Mürüvet Akın
2.129 1.032

Abstract


Özet

Silikozis, kristalize silikondioksit içeren partiküllerin inhalasyonu sonucu gelişen akciğerlerde kronik nodüler fibrozise yol açan bir meslek hastalığıdır. Partiküllerin çapı 0.5-5 mikron arasında değişir. En çok taş, kömür, altın, bakır, demir ve kalay maden ocaklarında çalışan işçilerde, tuğla, kiremit, çömlek ve diğer taş işçilerinde rastlanır. Ayrıca, uygun olmayan laboratuvar şartlarında çalışan diş teknisyenlerinde de önemli bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) özellikle erken evre veya hafif silikozisleri göstermekte ve takibinde oldukça değerli bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada 10 yıl boyunca diş protez laboratuvarında silikat tozuna maruz kalan bir erkek hastanın HRCT bulguları sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Silikozis, diş teknisyeni, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi

 

Abstract

Silicosis is an occupational disease that can lead to chronic nodular fibrosis in lungs due to inhalation of cristalized cilicate particles. The diameter of the particles varies between 0.5-5 microns. It is mostly encountered in laborers working in stone, charcoal, gold, copper, iron mines and also in workers that deal with bricks, tile and clay. It can also be seen in dental technicians who do not work in proper laboratory conditions. High resolution computed tomography ( HRCT) is valuable in the diagnosis and follow-up of especially early stage or mild cases of silicosis. HRCT findings of a male patient who exposed cilicate dusts at the dental prosthesis laboratory for ten years are documented in this case report.

Key words: Slicosis, dental technician, high resolution computed tomography


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.