Yeni kurulan endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ünitesinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi komplikasyonları: Bir retrospektif çalışma

Hilmi Ataseven, Mehmet Demir
1.959 747

Abstract


Özet

Amaç. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERKP) kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Ancak günümüzde ERKP işlemi pankreatikobiliyer sistemdeki patolojilerin tanısından çok tedavisi için kullanılmaktadır. Tanısal ve tedavi amaçlı ERKP işlemi pankreatit, kolanjit, kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlar ile sonuçlanabilir. Biz bu çalışmada, yeni kurulan ERKP ünitesinde ERKP komplikasyonlarını araştırmayı amaçladık. Yöntem. Aralık 2008 - Ağustos 2009 tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ERKP ünitesinde ERKP yapılan 77 hastaya ait kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular. Toplam 77 hastaya 97 seans ERKP işlemi yapıldı ve 85/97 (%87,6) işlem başarılı oldu. Hastaların 2/77 (%2,6)’sinde pankreatit, 15/77 (%19,5)’sinde amilaz düzeyinde yükselme, 1/77 (%1,3)’sinde enfeksiyon, 1/77 (%1,3)’sinde kanama, 1/77 (%1,3)’sinde perforasyon saptandı. ERKP ile ilişkili ölüm saptanmadı. Sonuçlar. ERKP işleminde perforasyon, sepsis, kanama ve pankreatit gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu yüzden ERKP endikasyonu doğru konulmalı ve işlem pankreatikobiliyer sistem hastalıkların tanısını koymaktan ziyade tedavi amaçlı yapılmalıdır.

Anahtar sözcükler: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, komplikasyon

 

Abstract

Aim. The useage of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is gradually increasing in reccent years. Recently ERCP is used for the treatment of pancreaticobilier system pathologies rather than diagnosis. Diagnostic and therapeutic ERCP procedure can result in complications such as pancreatitis, cholangitis, bleeding and perforation. In this study, we aimed to investigate complications of ERCP in our newly established ERCP unit. Method. The study involved retrospective analysis of 77 in consecutive patients who underwent ERCP in the ERCP ünit of Erzurum Region and Education Hospital between December 2008 and August 2009. Results. Totally 97 ERCP procedures were performed in 77 consecutive patients and 85/97 (87.6%) procedures was successful. ERCP-related complications determined 2/77 (2.6%) pancreatitis, 15/77 (19.5%) increase in the level of amylase, 1/77 (1.3%) infections, 1/77 (1.3%) bleeding and 1/77 (1.3%) perforation. There was no ERCP-related deaths. Conclusion. Serious complications may be seen such as perforation, sepsis, bleeding and pancreatitis in the ERCP procedure. Therefore the indications of ERCP should be determined exactly and the procedures should be performed for the treatment of pancreaticobilier system pathologies rather than diagnosis.

Key words: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, complication


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.