Sivas yöresine ait bazı bitki özütlerinin antineoplastik etkileri

Mustafa Turan, Atalay Sökmen, Kürşat Karadayı, Zübeyde Akın Polat, Metin Şen
2.341 1.612

Abstract


Özet

Amaç. Bitkiler antineoplastik özelliği bilinen bazı ilaçların ham maddesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada yöremize özgü ve halk arasında da antineoplastik özellikleri olduğuna dair şüpheler bulunan bitkilerin özütlerinin bu özellikleri araştırılmıştır. Yöntem.In vitro sitotoksisite çalışmaları  MDA-MB-231, MDA-MB-468 hazır kanser hücre serilerine karşı “Tripan mavisi ekstraksiyon yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Bulgular. Bu çalışmalar sonrasında Salvia cryptantha, Ferula Orientalis, Allium sivasicum, Helichrysum arenarium subsp. aucheri, Thymus pectinatus, Tanacetum parthenium, Achillea teretifolia, Pelargonium endlicherianum, Origanum acutidens, Melissa officinalis, Berberis vulgaris, Rhodiola rosae ve Urtica dioica’da umut vaadecek antineoplastik sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuç. Bu bitkiler üzerinde ileri düzeyde çalışmalardan sonra elde edilecek ajanlar, kanser hastalarının tedavilerinde ve/veya kansere karşı kemoprotektif olarak yer alabilir.

Anahtar sözcükler: Kanser, antineoplastik, bitki özütleri

 

Abstract

Aim. Plants are well known source of some antineoplastic drugs. In this study, we investigated the antineoplastic potential of some plant extracts which are endemic in Sivas. Methods. In vitro cytotoxicity studies were performed with “Trypan blue exclusion assay” against MDA-MB-231, MDA-MB-468 cell lines. Results. After these studies, we detected hopeful antitumoral activities in Salvia cryptantha, Ferula Orientalis, Allium sivasicum, Helichrysum arenarium subsp. aucheri, Thymus pectinatus, Tanacetum parthenium, Achillea teretifolia, Pelargonium endlicherianum, Origanum acutidens, Melissa officinalis, Berberis vulgaris, Rhodiola rosae and Urtica dioica extracts. Conclusion. Further studies on these plant extracts were needed. The agents which will be detected at the end of those studies,  may be helpful in the treatment of some cancer patients or useful in the chemoprevention of cancer.

Keywords: Cancer, antineoplastic, plant extracts

 

 


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.