Bağırsak parazitlerinin Sivas ili farklı yerleşim birimlerindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığı

Erdoğan Malatyalı, Semra Özçelik, Ali Çeliksöz, Serpil Değerli
1.881 646

Abstract


Özet

Amaç. Bu çalışma ile Sivas'ın farklı yerleşim bölgelerinde ilköğretim çağındaki çocuklar arasında bağırsak paraziti yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem. Öğrencilerden toplanan dışkı ve selofan bant örnekleri direkt mikroskopi ve trikrom yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerde bağırsak parazitleri görülmesi ile fiziksel gelişim, başarı düzeyleri ve sosyoekonomik durum arasındaki ilişki anket uygulamasıyla araştırılmıştır. Bulgular. Dışkı ve selofan bant örneğinin toplandığı 1164 öğrencinin 319 (% 27,4)'unda bağırsak parazitine rastlanmıştır. Çalışmada en sık rastlanan parazit türleri sırasıyla Giardia intestinalis (% 8,3), Enterobius vermicularis (% 7,7), Entamoeba coli (% 7,0)'dir. Bağırsak parazitleri özellikle kırsal kesimlerde önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir merkezindeki öğrencilerin %18,1'inde, ilçelerdekilerin %18,1'inde ve köyde yaşayan öğrencilerin % 31,4'ünde bağırsak parazitine rastlanmıştır. Sonuçlar. Bağırsak paraziti görülen ve görülmeyen çocuklar arasında boy, kilo açısından anlamlı bir fark bulunmazken, gelir düzeyi düşük olanlarda parazite daha sık rastlanmıştır. Ayrıca bağırsak paraziti saptanan çocukların okul başarısının düştüğü ve istatistiksel olarak anlamlı bir farkın ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Bağırsak parazitleri, ilköğretim öğrencileri, Sivas

 

Abstract

Aim. In this study, it is aimed to determine the prevalence of intestinal parasites among primary school children in Sivas. Materials. Collected stool samples and cellophane tapes are examined by direct microscopy or Trichrome staining methods. Additionally, the relation of intestinal parasites with physical development, school success and socio-economic situation is investigated in a survey. Results. Intestinal parasites are determined in 391 (27.4%) of 1164 students obtained both CT and stool samples. Giardia intestinalis (8.3%), Enterobius vermicularis (7.7%), Entamoeba coli (7.0%) were the most common parasite species. Intestinal parasite infection is still an emerging problem particularly in rural areas. 18.1% of the children living in city center and counties were infected with luminal parasites and 31.4% of children in rural areas. No statistically significant association was found between parasite occurrence and weight, length but intestinal parasites are noticeably more common among the children with low income. Conclusions. intestinal parasites affect school success of children in a negative way and it was assessed that this effect is statistically meaningful.

Key words: Intestinal parasites, primary education students, Sivas


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.