Arteria femoralis’in dallarının varyasyonları

İlhan Otağ, Mehmet Çimen
2.241 738

Abstract


Özet

Arteria femoralis alt ekstremiteyi besleyen esas arterdir ve onun uyluğu besleyen a. profunda femoris dalını içine alan anatomik varyasyonlarla birlikte damar cerrahisinde önemli olan a. circumflexa femoris lateralis ve a. circumflexa femoris medialis dallarının orijin varyasyonlarının belirlenmesi için angiografik bir çalışma yapılmıştır. Yöntem. Bu araştırmada; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Arşivinde bulunan 644 alt ekstremite anjiyografi filmi kullanılmıştır. A. femoralis'in dallarının orijin varyasyonlarına yönelik olan bu çalışmada Adachi'nin sınıflandırmasında bulunan 8 tip kullanılmıştır. Bulgular. Toplam 1036 alt ekstremiteden yaşları 5-87 (ortalama 46) 559 tanesi erkeklere, yaşları 5-83 (ortalama 44) 85 tanesi kadınlara aittir. Yapılan değerlendirmede Tip I %54,8 (568 / 1036) sıklıkla genel tiptir. Tip VIII %7,1 (74 / 1036) sıklıkla diğer çalışmalara göre yüksek oranda görülmüştür. Sonuç. Cinslerde yaptığımız çalışmada kadınlarda Tip VIII erkeklerden daha sık bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Arteria femoralis, arteria profunda femoris, arteria circumflexa femoris medialis, arteria circumflexa femoris lateralis, varyasyon, anjiografi 

Abstract

Aim. Femoral artery is the main artery that supplies lower extremity. An angiographic study was carried on basis to determine variational origination and branching of the branch of femoral artery, deep femoral artery that supply of thigh, lateral circumflex femoral and medial circumflex femoral artery that having an vessel surgical importance. Methods. In this study, 644 lower extremities angiographies were used that obtained from Cumhuriyet University Medical Faculty Archive. In this study, 8 types of origination and branching variation of femoral artery included in Adachi's classification were used as a sample. Results. Total of 1036 lower extremities, 559 between of 5 and 87 age (average 46) were belonged to male, and 85 lower extremity the age between 5 and 83 (average 44) were belonged to female. In evaluation, type I 54.8% (586/1036) was a general type. Type VIII 7.1% (74/1036) was found to be higher than other studies. Conclusion. Type VIII was showed higher frequency in female than male cases in comparison of gender.

Keywords: Femoral artery, deep femoral artery, medial circumflex artery, lateral circumflex artery, variations, angiography


Full Text:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.